Evald, Národní 28, Praha 1

Komorní debata k filmu Manifesto

Komorní debaty v kině Evald proběhnou formou tzv. open mic – tedy otevřené diskuze mezi diváky*čkami. Mediátorské role se ujmou odborníci*e na dané téma.

S lektorem a publicistou Petrem Bouškou.

Debatující

Bob Kuřík

Expert

Bob Kuřík je politický a environmentální antropolog působící na FHS UK. V současné době se věnuje zejména problematice více-než-lidské resistence, kterou rozpracovává na výzkumech v Beskydech.

Táňa Zabloudilová

Moderátorka

Táňa Zabloudilová je publicistka a moderátorka, která se věnuje popkultuře i sociálním tématům, Začínala jako freelancerka, poté byla šest let na Radiu Wave. V současnosti je součástí redakce Deníku Alarm, kde je redaktorkou, editorkou a moderátorkou podcastů Pop a Bulvár, ale píše taky pro Aktuálně nebo Seznam. Má za sebou dva autorské podcasty pro Radio Wave – Moje terapie a Hranice násilí a je dramaturgyní festivalu Serial Killer.

Jiří Krejčík

Expert

Jiří Krejčík je postdoktorand Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace Filosofického ústavu AV ČR. Zajímá se o prolínání tradice a modernity v současném indickém politickém diskursu se zvláštním důrazem na otázky životního prostředí, rozvoje a udržitelnosti. Aktuálně dokončuje knihu o indickém subalterním a radikálním politickém myšlení, což s filmem o luňácích souvisí víc, než by se mohlo na první pohled zdát.

Muž drží dravce v ruce.

Michal Ďuríček

Expert

Michal Ďuríček je milovník ptáků a filmů. Působil jako vedoucí filmového klubu a byl porotcem na Karlovarském filmové festivalu. Poslední čtyři roky se věnuje hlavně etickému zacházení s holuby. Založil kvůli tomu organizaci Obecní holubník z.s., který se věnuje osvětě kolem holubů a prosazování městských holubníků jako prostředek k etické regulaci holubích populací ve městech. Souhlasí s filmem, že vše živé má na zemi své místo, lidé jsou pouze jeden z mnoha druhů a nemáme právo rozhodovat, co je užitečné a co není.

Martina Bauerová

Expertka

Urbanistka působí na pražském Institutu plánováni a rozvoje v Kanceláři veřejného prostoru. Vystudovala na Fakultě architektury a urbanismu v Liberci. V rámci studia absolvovala půlroční stáž na francouzské univerzitě v Lille v oboru architektura a krajina. Působila jako urbanistka v Kanadě, kde se podílela na plánováni územních celků a regulaci zástavby v centru města. Aktuálně se věnuje území Rohanského ostrova, rozvoji řeky ve městě a dalším projektům městského veřejného prostoru.