Tři rozlícené osoby křičí, červené osvětlení zdůrazňuje napětí. / Three people yelling in a red-tinted light.
Kino Ponrepo
Bartolomějská 11, Praha 1

Filmová pitva k filmu Život není soutěž, ale vyhrávám

Společenskovědní pitva se sociologem sportu Vojtěchem Ondráčkem. 

 

Pozn.: Časový údaj odpovídá začátku projekce a následuje debata s hosty, která trvá zpravidla 30-60 minut.

Debatující

Vojtěch Ondráček

Expert

Vojtěch Ondráček působí na Katedře občanské výchovy a 
filozofie Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se politickou a sociální 
filosofií sportu se zaměřením na kritickou teorii a radikálně 
emancipační aktivismus sportovních aktérů. Téma společenského rozměru 
sportu, jeho politické a historické konotace i dopady na jednotlivce 
rozebírá ve svém podcastu Outsider na Deníku Alarm, publikuje v 
časopisech A2 a Kapitál. Dříve působil jako fotbalový reportér, či 
trenér ženského týmu.