Tři rozlícené osoby křičí, červené osvětlení zdůrazňuje napětí. / Three people yelling in a red-tinted light.
Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

Filmová pitva k filmu Život není soutěž, ale vyhrávám

Společenskovědní pitva se sociologem sportu Vojtěchem Ondráčkem. 

Debatující

Jan Šíma

Expert

Jan Šíma je doktorandem politologie na Karlově Univerzitě. Zabývá se zejména politickou teorií a teoriemi demokracie. Současně se věnuje filmové publicistice. Texty publikuje zejména na serveru Alarm.