Skupina dětí v pralese hledí nahoru do stromů. / Children looking up curiously against a backdrop of green foliage.
Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

Filmová pitva k filmu Květ burití

Cinefilní pitva s dramaturgyní Jednoho světa Kamilou Dolotinou a filmovým kritikem Martinem Pleštilem.

Debatující

Martina Pleštil

Expert

Kamila Dolotina

Kamila Dolotina

Expertka

Matěj Hřib

Expert

Matěj Hřib vystudoval bakalářský obor Estetika (FF UK) a magisterský obor Elektronická kultura a sémiotika (FHS UK). Jako doktorand pokračuje na oboru Sémiotika a filosofie komunikace (FHS UK). Zajímá se o participativní kulturu nových médií, ve své diplomové práci se zabýval principy internetových memů. Disertační projekt „Camp v populární internetové kultuře“ si z pozic queer teorie klade otázky po specifických vnímavostech online subkultur a performativitě virtuálních já. Zároveň se snaží popsat posun od populární kultury profesionálních masmédií k současné „lidové“ kreativitě uživatelů internetu.