Žena se zavřenýma očima odpočívá v náručí staršího člověka. / Woman resting head on an elderly person
Kinosál Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1

Expertní debata k filmu Proti větru

Debatující

Daniel Bartoň

Daniel Bartoň

Expert

Daniel Bartoň se ve své advokátní a akademické praxi se zaměřuje na náboženskou svobodu a pomoc obětem trestné činnosti. Zastupuje oběti a obviněné v případech sexuálního a domácího násilí. Je členem Rady pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy a Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Irena Hůlová

Irena Hůlová

Expertka

Anežka Čížková

Expertka

Psycholožka, pracuje v Institutu neuropsychiatrické péče a ambulanci Psychologie Praha s dětmi a dospívajícími, zabývá se psychoterapií a psychodiagnotikou. Kandidátka výcviku v psychoanalytické psychoterapii. Zajímají jí témata týkající se vývoje identity, genderu, propojení psychoterapie a přírody.