Žena se zavřenýma očima odpočívá v náručí staršího člověka. / Woman resting head on an elderly person
Kinosál Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Sněmovní 4, Praha 1

Expertní debata k filmu Proti větru

 

Pozn.: Časový údaj odpovídá začátku projekce a následuje debata s hosty, která trvá zpravidla 30-60 minut.

Debatující

Anna Kotvalová

Moderátorka

Anna Kotvalová je interní doktorandkou na FSV UK v oboru Mezinárodní vztahy, kde také učí několik předmětů. Věnuje se primárně feminismu a sociální spravedlnosti v mezinárodních vztazích. Dlouho působila v kultuře, v současnosti pracuje v nezisku a věnuje se publicistice (např. Heroine, Alarm, Druhá směna). 

Daniel Bartoň

Daniel Bartoň

Expert

Daniel Bartoň se ve své advokátní a akademické praxi se zaměřuje na náboženskou svobodu a pomoc obětem trestné činnosti. Zastupuje oběti a obviněné v případech sexuálního a domácího násilí. Je členem Rady pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy a Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Irena Hůlová

Irena Hůlová

Expertka

Irena pracuje jako vedoucí advocacy v české pobočce organizace Amnesty International. Zaměřuje se především na témata, jako jsou práva žen, sexuální násilí, vývoz zbraní a dodržování lidských práv. Před Amnesty pracovala v parlamentu ve Spojeném království a v Institute for Policy and Engagement na univerzitě v Nottinghamu.