Osoba s tetováním na prstech si zakrývá obličej rukama. / Person with tattooed hands covering eyes, showing rings and detailed ink.
Atlas – velký sál
Ke Štvanici 371/4, Praha 8

Expertní debata k filmu Dvojí kolonizace

 

Pozn.: Časový údaj odpovídá začátku projekce a následuje debata s hosty, která trvá zpravidla 30-60 minut.

Debatující

Silvie Lauder

Moderátorka

Michaela Pixová

Michaela Pixová

Expertka

Michaela Pixová je kritická sociální geografka působící na univerzitě BOKU ve Vídni a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém výzkumu vychází z tradice kritické sociální teorie, která se zaměřuje na kritiku ekonomických struktur a třídních vztahů, nerovností, útlaků a ekologické krize a jejich konkrétní podoby v kontextu patriarchálního a koloniálního systému založeného na nadvládě mužů a západního světa.