Vězni hrají basketbal na hřišti venku s horami v pozadí. / Inmates playing basketball in a prison yard with mountains in the background.
Atlas – velký sál, Ke Štvanici 371/4, Praha 8

Expertní debata k filmu Věznice v Tehachapi

Debatující

Magdalena Slezáková

Moderátorka

Zahraniční redaktorka Deníku N. Zaměřuje se na dění v oblastech, které jí přirostly k srdci už v dětství a věnovala se jim i za studií: východní Asii se zvláštním zřetelem na Čínu a západní Balkán.

Fatima Rahimi

Expertka

Zdeněk Vojtíšek

Expert

Zdeněk Vojtíšek je religionista se zájmem o současné náboženské dění a o nové podoby náboženského života. Částečně se věnuje také psychoterapeutické práci s lidmi s obtížemi v oblasti náboženství. Jeho hlavním působištěm je Husitská teologická fakulta. Už 25 let je šéfredaktorem populárně religionistického čtvrtletníku Dingir. Spoluzakládal i Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů a fórum mezináboženského dialogu Společný hlas.