Vězni hrají basketbal na hřišti venku s horami v pozadí. / Inmates playing basketball in a prison yard with mountains in the background.
Atlas – velký sál
Ke Štvanici 371/4, Praha 8

Expertní debata k filmu Věznice v Tehachapi

 

Pozn.: Časový údaj odpovídá začátku projekce a následuje debata s hosty, která trvá zpravidla 30-60 minut.

Debatující

Anna Koucká

Moderátorka

Anna Koucká pochází z Mladé Boleslavi a vystudovala žurnalistiku na Karlově univerzitě. Momentálně se věnuje především moderování, od srpna 2022 působí v redakci online magazínu Refresher, kde vede rozhovory a autorský pořad Hlubiny, který se zabývá těžkými životními osudy. 

Lenka Tyrpeklová

Expertka

Ve své práci se posledních několik let snažím upozorňovat na slabiny a nefunkčnost českého vězeňského systému. Tuto tematiku ohledávám již od roku 2017 nejen ve spolupráci s propuštěnými osobami, ale rovněž v českých věznicích, primárně ve spolupráci s Věznicí Bělušice, přičemž zdůrazňuji také širší společenské příčiny i důsledky trestání. Práce vyvrcholila samostatnou rozsáhlou výstavou DNO DEN v HYB4 Galerii v Praze v roce 2023, která se právě českému vězeňskému systému věnovala. 

Vzhledem k tomu, že se spolupráce, konkrétně s Věznicí Bělušice osvědčila, vzdělávací aktivity, které uvnitř věznice vznikaly, vyvěraly až do ucelené koncepce, kterou jsem nazvala Institut nesvobody. Jeho cílem je přispět k rozvoji vzdělávacího programu ve věznicích v České republice se zaměřením na výuku výtvarného umění, která dovede pozitivně ovlivnit postoje a chování vězňů. Ve spolupráci s kolektivem lektorů / umělců vzniká série několika uměleckých okruhů v podobě workshopů, přednášek a besed. Pilotním dílem programu se stalo divadelní autorského zpracování tří pohádek „Čekání na Karkulku“ prezentované nejen pro rodiny odsouzených ve věznici Bělušice, ale následně i v Praze v Divadle X10.