Nejbližší projekce

Kino Sněžník - velký sál, Podmokelská 24 , Děčín

Tady Havel, slyšíte mě?

Česká republika / 2023 / 87 min.

Michael Žantovský, překladatel, spisovatel, politik a diplomat, bývalý velvyslanec ČR v USA, Izraeli a Velké Británii.

Cafe Prostoru_, Teplická 59/49, Děčín

Pingpongová rodina

Norsko / 2023 / 59 min.

Baby kino - bez hostů

Cafe Prostoru_, Teplická 59/49, Děčín

Proti větru

Řecko / 2024 / 95 min.

Daniel Bartoň, advokát věnující se lidským právům, je členem Rady pro rovné příležitosti UK a Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Cafe Prostoru_, Teplická 59/49, Děčín

Základna Hollywoodgate

Německo, USA / 2023 / 89 min.

Kino Sněžník - velký sál, Podmokelská 24 , Děčín

Hranice

Belgie, Polsko, Francie, Česká republika / 2023 / 147 min.

bez hostů