Festival

Jeden svět 2024 promítl 96 celovečerních filmů, 10 projektů ve virtuální realitě i krátké filmy pro děti. Jednou z novinek letošního ročníku bylo obohacení programu i o hrané filmy s lidskoprávní tematikou. Festival přivezl do Prahy více než sto hostů a hostek z různých koutů světa, a to nejen z Evropy, ale i Indie, Brazílie, Kolumbie nebo Spojených států.

Pražskou část festivalu letos navštívilo na 21 tisíc divaček a diváků.

Festival Jeden svět je už více než čtvrt století jednou z neodmyslitelných součástí působení společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 přináší domácímu publiku dokumentární filmy o lidských právech z celého světa, které se promítají v desítkách měst po celé republice a také na českých základních a středních školách. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům. 

Jeden svět je dnes největším festivalem svého druhu na světě.  

Každoročně na něj přijíždějí desítky hostů z různých zemí světa – nejen filmových tvůrců a tvůrkyň, ale také protagonistů a protagonistek a obhájců a obhájkyň lidských práv. Diskuse s nimi jsou jedním z pilířů programu.  

Organizační tým také usiluje o přístupnost pro všechny divačky a diváky, včetně těch nevidomých a slabozrakých, neslyšících a nedoslýchavých nebo lidí se sníženou pohyblivostí. 

Ředitelem festivalu je od roku 2017 Ondřej Kamenický.  

Člověk v tísni vznikl v roce 1992 a dnes je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Pomáhá lidem v 38 zemích světa a doma se kromě pořádání Jednoho světa věnuje také vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.

Školní projekce

Myslíme na nejmladší diváky! Vybíráme dokumentární filmy uzpůsobené věku žáků a žákyň a pro ty starší máme speciální nabídku z festivalového programu. V rámci školních projekcí probíhají i moderované diskuse. Letošní nabídku filmů naleznete na stránce Školní projekce.

Školní projekce

Imerzní filmy (VR)

Jeden svět se věnuje interaktivním dokumentárním projektům již od roku 2014 a stal se prvním českým festivalem, který představil samostatnou každoroční kategorii zaměřující se na filmy ve virtuální realitě. Každoročně přinášíme přes desítku projektů, které novátorským způsobem upozorňují na hrozby současné společnosti.

Filmy z této kategorie
Osoba sedí a má nasazené VR brýle

Debatní program

Debaty s režiséry a režisérkami, hrdiny a hrdinkami filmů, lidskoprávními aktivisty a aktivistkami i českými experty a expertkami jsou pro Jeden svět stejně důležité jako promítání filmů. Diskutujeme s divačkami a diváky po většině projekcí (Q&A).

Jeden svět v Bruselu

Vybrané filmy z každého ročníku promítáme také v Bruselu – evropským politikům a političkám a zástupcům a zástupkyním mezinárodních organizací, kteří mají možnost ovlivnit rozhodování o důležitých lidskoprávních tématech.

Letošní ročník festivalu se uskuteční 15–19/3 2024

Plné hlediště diváků v Bruselu tleská po projekci
Mladá žena v sedí v předsálí kina a prohlíží si katalog.

Citlivá komunikace

Na Jednom světě chceme být co nejvíce citliví*é a inkluzivní i v jazyce, kterým mluvíme a píšeme. Snažíme se nepoužívat generické maskulinum a používat co nejvíce neutrálních tvarů a grafických symbolů hvězdiček, které zachycují celé genderové spektrum.

Číst více

Cena Homo Homini 2023

Součástí festivalu je rovněž udílení jediné české mezinárodní lidskoprávní ceny Homo Homini. Získávají ji osobnosti či skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv. Oceněným a jejich blízkým přináší morální podporu i větší pozornost mezinárodní komunity.

Letošním laureátem ceny Homo Homini je ázerbajdžánský protikorupční server Abzas Media. Cenu za novináře a novinářky, které tamní režim uvěznil, převzala z rukou režisérky Agnieszky Holland nová šéfredaktorka Leyla Mustafayeva.

Vysoký skleněný hranol s vyrytým jménem nositele ceny za rok 2022 Javierem Tarazonou.
Lidi sedí večer na zahradě u stolečků a sledují promítání filmu

Promítej Jeden svět

Promítej Jeden svět je platforma, díky které můžete zdarma a legálně promítat kvalitní filmy menšímu i širokému publiku. Za Promítej stojí festival Jeden svět, největší přehlídka filmů o lidských právech na světě.

Jít na web Promítej Jeden svět

Spolupráce se zahraničními partnery

Jeden svět je zakládajícím členem Human Rights Film Network (Asociace lidskoprávních festivalů – www.hrfn.com). Poskytuje asistenci vznikajícím lidskoprávním filmovým festivalům po celém světě formou konzultací a podpory (v poslední době zejména v Nikaragui, Hong kongu, Ázerbájdžánu, Arménii a Gruzii).

Číst více
Grafický obrázek. Logo Festival Human Rights Film Network
Skupina lidí - organizátorů lidskoprávního festivalu - pózují fotografovi

Sesterské festivaly

Jeden svět dlouhodobě pomáhá vzniku lidskoprávních festivalů v zahraničí. Poskytuje jim zejména rady týkající se filmového programu, produkce a logistiky, mediální a fundraisingové strategie, doprovodných aktivit a pofilmových debat.

Číst více

Dbáme na životní prostředí

MFF Jeden svět je členem mezinárodní sítě The Green Film Network sdružující filmové festivaly, které se věnují environmentálním otázkám a snaží se o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. The Green Film Network také podporuje a distribuuje dokumentární filmy.

Festival Jeden svět si jako jedny ze svých cílů stanovil udržitelnost organizace festivalu a zpřístupňování důležitých environmentálních témat veřejnosti.

Jít na stránky GFN
Grafické logo organizace Green Film Network. Dva lístky. Jeden Zelený, jeden hnědý se překrývají.