Poděkování a záštity

Jeden svět může každý rok přinášet divákům nové podněty a příběhy i díky velkorysé podpoře partnerů ze soukromého a veřejného sektoru. Jejich konání je pro nás důležitým gestem důvěry nejen v hlavní myšlenky festivalu, ale v širším pojetí i ve zdravou občanskou společnost.

Petr Pavel portrét

Petr Pavel

prezident České Republiky

Festival Jeden svět patří k filmovým událostem, které přináší divákům kulturní zážitky, ale také příležitosti k zamyšlení a nové úhly pohledu na svět kolem nás. Je potřeba si neustále připomínat, že lidská práva nejsou samozřejmost, a že je na světě bohužel stále spousta míst, kde je porušují. Festival Jeden svět nám dává možnost prožít zblízka příběhy z různých konců světa. A možná si také uvědomit, že se u nás nemáme zase tak špatně, jak si někdy myslíme. Už jen proto, že umíme chránit něco tak základního, jako jsou například právo na důstojný život, na majetek nebo na svobodu projevu.

S přáním inspirativního filmového zážitku.

Jan Lipavský portrtét

Jan Lipavský

Ministr zahraničních věcí České republiky

Moc rád jsem opět udělil záštitu Mezinárodnímu filmovému festivalu o lidských právech Jeden svět, který se pod novým názvem uskuteční od 20. března do 21. dubna 2024 v kinech po celém Česku, ale i v belgickém Bruselu. Festival za více než 25 let svého fungování doznal mnoha změn, ale to hlavní zůstává – stále přitahuje pozornost k otázce lidských práv a nutnosti jejich dodržování. Jsem hrdý, že český Jeden svět lze považovat za největší lidskoprávní filmový festival na světě. Přeji všem divákům inspirativní podívanou (ať už se rozhodnou pro dokument, nebo nově fikci) a pořadatelům úspěšný 26. ročník festivalu.

Martin Baxa

ministr kultury České republiky

Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět vstoupil do své šestadvacáté sezóny. S novou vizuální identitou a s rozšířenou programovou nabídkou; můžeme se tak těšit na dokumentární a nově i fikční filmy. Jeden svět už dávno není „pouhou“ filmovou přehlídkou; je kulturní událostí sui generis, svébytným prostorem, světem, ve kterém lze předávat a sdílet zážitky, zkušenosti a okamžiky a společně nacházet jejich pochopení a vysvětlení. Artová a festivalová produkce, snímky v rozšířené a virtuální realitě, výjimeční hosté, tvůrci i protagonisté snímků. To vše v atmosféře otevřenosti, přístupnosti a přijetí. Letošní ročník tak nabídne prodlouženou dobu projekcí a nové, atraktivní lokality promítání.

Těším se výjimečnou atmosféru festivalu, na obohacující setkání a na skvělé snímky!

Bohuslav Svoboda portrét

Bohuslav Svoboda

primátor hlavního města Prahy

Dámy a pánové, 

je pro mě už jistotou, že nám festival Jeden svět zase připomene i skutečnosti, které bychom raději neviděli. Kdybychom před nimi ale zavírali oči, byli bychom alibisté a pokrytci. Vážím si každého, kdo poukazuje na to, že Země není jen místem plným radosti a smíchu. A my ostatní bychom si to měli uvědomovat a měli bychom se snažit pomáhat jeden druhému. Při sledování snímků, které festival Jeden svět představuje možná budete plakat, snad se někdy i zasmějete, ale co je nejdůležitější – budete myslet. Myslet na druhé. A to je hlavní princip služného soužití. Stejně jako soucit, pochopení, odvaha a tolerance. Mahátma Gándhí, indický politik, kterého není třeba dlouze představovat řekl: „Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“ Pojďme všichni pracovat na tom, abychom žili v Jednom, spokojeném a šťastném světě.

Milena Králíčková portrét

prof. Milena Králíčková

rektorka Univerzity Karlovy

Festival Jeden svět je přesně náš šálek čaje, dovolíte-li toto přirovnání. Nejen díky desítkám dokumentárních filmů o lidských právech a jejich porušování, které přinášejí autentické příběhy i nové úhly pohledu. Společnou máme také výchovu k respektování a péči o dodržování lidských práv, která vždy začíná poznáním okolního světa. Univerzita Karlova ve svých závazných dokumentech odmítá jakékoli formy diskriminace, dlouhodobě se zasazuje o dodržování rovnosti v přístupu ke studentkám a studentům i zaměstnankyním a zaměstnancům. Vedle problematiky genderové rovnosti se snaží starat o celou škálu dalších věcí – o podporu pečujících osob, studujících či zaměstnanců a zaměstnankyň s různými druhy znevýhodnění či slaďování rodinného a pracovního života a mnoho dalšího. Pro vytváření kultury rovných příležitostí a bezpečného prostředí vznikla nedávno také pozice celouniverzitní ombudsosoby. I proto velmi oceňuji mimo jiné podporu bezbariérového přístupu k divačkám a divákům festivalu – ať už jde o audiopopis filmu, využití indukční smyčky či relaxované promítání pro osoby s mentálním postižením apod.  

Přeji festivalu hodně zdaru!


 

Markéta Pekarová Adamová portrét

Markéta Pekarová Adamová

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážení a milí příznivci lidskoprávního filmového festivalu Jeden svět,

samotný název festivalu nás všechny už po zhruba čtvrt století velmi nenápadně upomíná, že náš svět je ve skutečnosti jen a pouze jeden. A jedna je i bolest, která ho v nejrůznějších podobách a na nejrůznějších místech sužuje. Věřím, že i letošní ročník festivalu Jeden svět bude pro nás všechny nejen mimořádně cenným zdrojem poznání či poučení, ale také inspirací k ustavičnému rozšiřování si vlastních obzorů a ke kultivaci empatie. Především ale doufám, že nám příběhy zachycené ve filmových dokumentech budou impulsem jednat ve prospěch lidí v tísni kdekoliv na světě.

Poděkování

Festival zaštítili

Petr Pavel – prezident České republiky 

Jan Lipavský – ministr zahraničních věcí České republiky 

Martin Baxa – ministr kultury České republiky 

Bohuslav Svoboda – primátor hlavního města Prahy 

Markéta Pekarová Adamová – předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Milena Králíčková – rektorka Univerzity Karlovy

Spolupořadatel

Ministerstvo kultury ČR – Artuš Rejent, Michal Šašek, Klára Málková, Lenka Holubová Mikolášová

Generální partner

Nadační fond ABAKUS – Jarmila Baudišová, Milada Kučerová, Libuše Tomolová, Irena Setikovská, Kateřina Hálová, Kateřina Kotasová

Hlavní partner

Dárci*dárkyně sbírky Lepší škola pro všechny

Významní partneři

Státní fond kinematografie – Helena Bezděk Fraňková, Soňa Košťálková

Hlavní město Praha – Jiří Pospíšil, Jiří Sulženko, Lenka Svobodová Grossová

Kreativní Evropa – MEDIA – Vlaďka Chytilová

CDN77 – Zdeněk Cendra, Kateřina Omelková, Hana Tran Phuong Tra

Evropský parlament – Oddělení pro vztahy s občanskou společností – Jindřich Pietras, Ringailė Razauskienė

Technický partner a VR partner

ALZA – Lucie Holubová Krajcová, Michal Golovach, Tomáš Hrdlovič

Čestný partner

Alma Career – Tomáš Ervín Dombrovský

Partneři

Biofilms – Kateřina Górnioková

FedEx – Kateřina Kašparová

TCC Online – Marcela Suková, Jan Šeliga

Institut dokumentárního filmu – Zdeněk Blaha, Anna Kaslová, Veronika F. Dvořáčková, Barbora Hrubá, Petr Štěrba

Velvyslanectví a kulturní instituce

Velvyslanectví Spojených států amerických – Chargé d’affaires pí Christy Agor, Helena Vágnerová, Tomáš Knaibl  

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska – Matthew Robert Field, Zuzana Stuchlíková 

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v České republice – J. E. p. Liang-Ruey KE, Svetlana Ma 

Velvyslanectví Nizozemského království – J. E. p. Daan F. Huisinga, Kateřina Procházková 

Velvyslanectví Dánského království – J. E. p. Søren Kelstrup, Veronika Trojanová 

Velvyslanectví Kanady v České republice 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 – Jakub Doležal 

Národní divadlo – Marek Kůst 

Goethe-Institut Prag – Sonja Griegoschewski, Klára Arpa 

Vlámské zastoupení v České republice – Koenraad Van de Borne, Andrea Bednářová 

Francouzský institut v Praze – Stanislas Mrozek, Sarah Doignon, Anna Mitéran 

Rakouské kulturní fórum v Praze – Andreas Schmidinger, Denise Quistorp, Karolína Bukovská 

UNHCR, agentura OSN pro uprchlíky 

Velvyslanectví Švédska – J. E. p. Fredrik Jörgensen, Martin Severýn  

Italský kulturní institut Praha – Vito de Bellis, Ivana Carrai 

Heinrich-Böll-Stiftung Praha – Adéla Jurečková, Kateřina Boťová 

Velvyslanectví Norského království v Praze a Norské fondy – J. E. p. Victor Conrad Rønneberg, Helena Ganická 

Velvyslanectví Švýcarské konfederace – J. E. p. Philippe Guex, Eva Lockl

Generální mediální partner

Česká televize – Jan Pešek, Lucia Chiroglo

Hlavní mediální partner

Český rozhlas – René Zavoral, Andrea Filičková, Monika Fenclová

Mediální partneři

Aktuálně.cz – Jan Rákosník 

Deník N – Tamara Ložinčáková, Karolína Pláničková 

ČSFD – Barbora Kosařová 

Radio 1 – Jana Byzoňová 

KinoBox – Daniel Christov  

Voxpot – Vojtěch Boháč, Jolana Humpálová 

A2 kulturní čtrnáctideník a A2larm.cz – Jana Myšáková 

DOK.REVUE – Zuzana Kopáčová 

Sedmá generace – Kristýna Hájková 

Nový Prostor – Monika Veselá  

Radio Free Europe / Radio Liberty – Lukáš Bagin 

Refresher – Patricia Pajtasová 

Respekt – Denisa Motalová 

FDb.cz – Veronika Brotánková, Ferdinand Kraus

Jeden svět na školách podporují

Dárci*dárkyně sbírky Lepší škola pro všechny 

Nadační fond Abakus  

Nadace BLÍŽKSOBĚ 

Jan Barta, Dušan Šenkypl, David Holý 

Hana Dvořáková 

Livesport  

Martin Hájek 

Pavel Baudiš 

Květa a Šimon Vostrý 

Ondřej Fryc 

Libor Winkler 

Renomia 

Beran Jaroslav 

Nadační fond nezávislé žurnalistiky 

Alice Hurychová

Jeden svět v Bruselu zaštítila

Edita Hrdá – stálá představitelka ČR při EU

Jeden svět v Bruselu podpořili

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii – Edita Hrdá, Blanka Soušková, Alice Krutilová

České centrum v Bruselu – Kristýna Halounová, Eva Petráková, Daniela Vervloet

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Pavel Hrnčíř

Evropský parlament – Stefan Krauss a Human Rights Action Unit

Zastoupení hlavního města Prahy při EU – Lucie Čadilová

Human Rights and Democracy Network – Catherine Absalom

Human Rights House Foundation: Nora Wehofsits

Europeum – Žiga Faktor

Velvyslanectví Norského království v Bruselu – Lise Leifsdatter Træland

Jihomoravský kraj – Vendula Nováčková

Kreativní kampaň

Vizuální identita festivalu, DTP a grafika – Petr Hrůza a Martin Odehnal  

Festivalová znělka – Martin Pokorný   

Hudba a zvuk ve festivalové znělce – Filip Míšek 

Voiceover – Ema Brabcová

Design a výroba cen – Tomáš Skála 

VR instalace – Mia Milgrom, Max van Olffen

Festivalová databáze

StarBase – Pavel Kalenda

Festivalová místa

Kino Atlas – Vít Janeček 

Bio OKO – Prokop Jeníček, Hedvika Maternová 

Kino Evald – Miroslav Ráž 

Kino Ponrepo – David Havas, Lenka Marxová 

Kino Lucerna – Bedřich Němec, Filip Schauer 

Galerie Lucerna – Bedřich Němec 

Městská knihovna – Vít Zapletal 

Kino Světozor – Julián Naglmuller 

Kino Pilotů – Alžběta Macolová 

Kino Poslanecké sněmovny

Podpořili

Active Travel – Jiří Reinberger 

AZ Translations, s. r. o. – Andrea Svobodová, Lenka Jiroutová 

Česká centra – Anna Hrabáčková, Anna Puklová 

BACHA! Cider – Tereza Pustějovská  

Johannes Cyder – Ondřej Zezulka, Ondřej Kudrna 

Langhans – Centrum Člověka v tísni – Jana Šídlová 

Čokoládovna Janek – Petr Hurda 

Orbix  

AV kongres, s. r. o. – Antonín Vrba 

Joinmusic, s. r. o. – Michal Glončák 

Pohoda, o. p. s., a kavárna Bílá vrána – Lenka Jilemnická 

Ponio – Ivana Zuzinová 

Green Decor – Ivana Kopřivová 

Hornbach – Petra Karasová 

Sokino – Viera Kotulánová 

Lemniskáta – Vlasta Urbanová 

Party nábytek – Eva Havlíková 

Vinohradský pivovar – Jitka Froydová 

NFCP – Tomáš Urban 

Hrdina a dcera – Iveta Mazanec Hrdinová 

Tierra Verde – Markéta Kokšalová, Petra Chuchrová 

Lancraft – Daniel Sokol 

O2 – Renata Čiháková 

REkrabička – Kusaj Mahdi, Bára Kocmánková 

Soundsquare – Pavel Rejholec MPSE, Radim Janeš, Anna Jesenská, Markéta Duchková, Anna Agáta Denzenová, Kryštof Kříček, Lukáš Mutňanský 

Univerzita Karlova – Linda Sequensová, Václav Hájek, Denisa Bilík, Klára Ohman, Petra Klusáková, Šárka Bukvajová, Petra Jelínková 

FAMU – Andrea Slováková, Alice Růžičková 

Vysoká škola ekonomická – Karel Čada, Jan Hanzlík 

Střední průmyslová škola sdělovací techniky – Miloš Kameník, Luděk Šnajdar 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. – Jan Šnyrych 

Deaf Friendly – Kateřina Pešková, Petr Vysuček 

Výroba audiopopisu – Marek Salaba (audiopopis.cz), Luboš Krapka (NF Mathilda) 

FOSA – Andrea Bechynská, Adéla Bláhová 

Škoda Auto – Jana Dumková 

BASPELIN, s. r. o. – Anton Bartoš

Festival by se neobešel bez pomoci těchto lidí

Hana Kulhánková

Igor Blaževič

Festival děkuje

Asociace českých filmových festivalů – Radana Korená, Marek Hovorka, Jarmila Záhorová, Petr Veruněk, Tomáš Rychecký

Human Rights Film Network

Green Film Network 

International Coalition for Filmmakers at Risk

A všem našim dobrovolnicím*dobrovolníkům!