Vrstvy moci

Hierarchie společenského postavení, v níž horní patra tvoří mocní a bohatí a spodní obývají lidé bez práv, je smutnou konstantou naší civilizace. Desítka letošních filmů o právu a jeho zneužívání přibližuje odvážné pokusy jednotlivců*jednotlivkyň i skupin prodrat se uzurpujícími vrstvami moci.

Ilustrační obrázek

Americký snímek Umlčená média odhaluje pozadí kuriózní situace, v níž v zemi halasně deklarující svobodu slova a tisku dosud nemají stovky kmenů původního obyvatelstva své svobodné sdělovací prostředky. 

Ze zcela jiné perspektivy se na americký právní systém dívá snímek Psi jsou taky lidi. Provokativní úvaha o tom, jakým právem považujeme jiné živé bytosti za svůj majetek, nabízí řadu názorů na tuto problematiku jak ze strany militantních milovnic*milovníků pejsků, tak i z pohledu vědy. 

Kauza Dmitrijev se obrací do Ruska a ukazuje nesmírně aktuální obraz toho, jak se tato země ve své historii i současnosti vyrovnává s lidmi kritizujícími režim a s kýmkoli, kdo se odváží přinášet jinou než oficiální interpretaci dějin. 

Politickou a policejní zvůli tematizují i dva hrané tituly, které nás přivedou mezi vyloučené skupiny. Francouzský režisér malijského původu Ladj Ly se vrací do prostředí chudinských předměstí, kde sám vyrůstal. Jeho snímek Nežádoucí představuje výbušné drama o rasově motivované sociální nerovnosti na pozadí ostré bytové krize. 

Neméně naléhavý pohled do fungování nejzazšího okraje společnosti přináší i drama Bratři. Protagonisty malajsko-tchajwanského filmu jsou uprchlíci bez dokumentů, odsouzení k přežívání na hraně zákona, který nikdy nebude stát na jejich straně.

Filmy z kategorie Vrstvy moci

Další tematické kategorie