Highlight

Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět 2024 je za námi.

Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět 2024 je za námi. Tři dny, které jsme prožili promítáním dokumentů a filmů, setkáním s dětskými i dospělými diváky, besedami s úžasnými hosty a hostkami, nám vynahradily všechny hodiny náročných příprav. Byl to maraton a my jsme se snažili zvládnout ho až do cíle v plném tempu s maximálním nasazením.

Děkujeme učitelkám a učitelům, kteří přivedli žáky a studenty na promítání a besedy. Děkujeme divákům za zájem o večerní promítání pro veřejnost. Děkujeme pozvaným hostům a hostkám za mnoho obohacujících informací k tématům promítaných filmů. S velkou pokorou a vděčností děkuji týmu, který jsme vytvořili a společně festival plánovali a připravovali. Díky Radkovi, Michalovi, Janě a Pavle, spolupráce s vámi byla úžasná a rozhodně se to odrazilo i na celkové atmosféře rakovnického promítání.

 

Pár čísel ze statistiky festivalu v Rakovníku.

Promítli jsme 14 filmů během 3 dnů

Účast na promítání:

Základní školy 394 žáků

Střední školy 320 studentů

Učitelé 34 pedagogů

Veřejnost 82 návštěvníků