Školní projekce

Jako každý rok nabízíme filmy z širokého spektra aktuální lidskoprávní tématiky pro žáky a studenty od 8 do 20 let.

Školní projekce proběhnou v Českých Budějovicích 2.–15. 4. 2024

Každoročně na jaře tisíce žáků a studentů vyráží do kin na největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě. Jeden svět přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější sociální či environmentální témata.

Součástí Jednoho světa jsou i speciální dopolední projekce vybraných filmů pro základní a střední školy a to ve všech festivalových městech po celé České republice. Po projekcích filmů následují debaty s odborníky, kde se mladí diváci dozví více o tématu a mají možnost vyjádřit svůj názor.

Letos se dveře divadla U kapličky nebo Teologické fakulty JU otevřou mladým návštěvníkům v termínu 2. - 15. dubna 2024, vždy v časových blocích od 8:00, 10:00 a 12:00. Projekcemi provází moderátor, který vyzývá k debatě, zamyšlení a vyjádření vlastního názoru. Lze si vybrat kategorii pro studenty a studentky, nebo pro mladší kategorii žáků základních škol. 

Školy mají možnost vybrat ze dvou projekcí na míru věku třídy. Projekce mají podobu pásem tří krátkých filmů. Po každém filmu s dětmi pracuje zkušený moderátor nebo moderátorka. Celková délka projekce je 1,5 hodiny. 
 

Jeden svět dětem nabízí tyto projekce: 

  • Projekce č. 1 (8-11 let) | průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Filmy v projekci č.1: Můj neslyšící brácha (USA); Dokážu to! (Dánsko, Norsko); Dívka s mosaznými kroužky (Myanmar)
 

  • Projekce č. 2 (11-14 let) | průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova 

Filmy v projekci č. 2: Dívka s mosaznými kroužky (Myanmar); Daleko od rodiny (Dánsko, Norsko); Skejtuj! (Belgie)

Jeden svět pro studenty a studentky je určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. I v tomto případě po projekci následuje moderovaná diskuze. 
 

Jeden svět pro studenty a studentky nabízí tyto projekce: 

  • Blok krátkých dokumentů o Afghánistánu (věk 14+) | nedemokratický režim, Talibán, ženská práva, migrace 

  • Kdo, když ne my? (věk 15+) | občanská angažovanost, nedemokratický režim - Bělorusko

  • Nevyhasneme (věk 15+) | krizové oblasti, válka, občanská angažovanost

  • Rahčan – Ella se bouří (věk 15+) | občanská angažovanost, environmentální chování, krajina, kulturní identita

  • Pingpongová rodina  (14+) | sociální vyloučení, závislosti, komunita, veřejný prostor, integrace cizinců

Více informací o jednotlivých filmech viz níže. 


Chtěli byste zapojit i Vaši školu? Pro rezervaci projekce, podrobnosti a dotazy se obraťte na koordinátorku školních projekcí Pavlu Heydukovou na e-mail: naskolach@jedensvetcb.cz nebo tel. ‭+420 776 098 555‬.

Přihlásit se na školní projekce

Projekce č. 1 (8–11 let)

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Projekce č. 2 (11–14 let)

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

Studenti a studentky – 2. stupeň ZŠ a střední školy

Jeden svět pro studentky a studenty je určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Zahraniční filmy jsou opatřeny českými titulky. Po každé projekci následuje moderovaná beseda s hostem, odborníkem na dané téma či přímo s tvůrcem. U každého snímku je uveden doporučený věk diváků.

Synopse, ukázky a průřezová témata u jednotlivých filmů budeme postupně doplňovat.