Novinka

Festival slavnostně zahájí filmem o aktivismu v umění

Letošní slavnostní první večer festivalu v Táboře zahájíme v 18:00 v reprezentativních prostorách táborského divadla. Vedle úvodních slov a občerstvení se diváci mohou těšit na vernisáží výstavy. Expozice představí díla talentovaných studentů ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, kteří svými plakáty již deset let spoluvytváří atmosféru Jednoho světa v Táboře. Spolu s nimi si tak můžeme zrekapitulovat, jaká témata rezonovala v poslední dekádě festivalu. 

Před vernisáží a během ní si diváci rovněž mohou vyzkoušet filmovou novinku posledních let - filmy ve virtuální realitě. 

Následně v 19:00 se diváci mohou ponořit do fascinujícího světa aktivistického umění s projekcí snímku "Queendom". Tento film odvážně otevřel dveře do života ruské queer umělkyně, Geňy, která své umění vyjadřuje skrze extravaganci a veřejné performance. Její příběh, plný odvahy a vytrvalosti, přivede diváky k zamyšlení nad tématem lidských práv a rovnosti (nejen) v ruské společnosti.

Po promítání filmu bude následovat debata s hostkou Mgr. Barborou Kundračíkovou, Ph.D., historičkou umění, která svým odborným pohledem přispěje k hlubšímu porozumění tématu, které Queendom dotýká. Diskuze bude otevřená pro veřejnost a poskytne příležitost k reflektování a dialogu nad tématy, jež film rozvíjí.

 

Vstupenky na záhájení, ale i další filmy, jsou ke koupi na místě nebo online na https://www.cheiron-shop.cz/.