Školní projekce

Jako každý rok nabízíme filmy z širokého spektra aktuální lidskoprávní tématiky pro žáky a studenty od 8 do 20 let.

Školní projekce proběhnou v Mladé Boleslav 19. 3. – 5. 4. 2024

Školní projekce jsou festivalová dopolední promítání připravená pro žáky základních škol a studenty středních škol. Projekce jsou rozděleny dle věkových kategorií a upozorňují na aktuální problémy, se kterými se žáci a studenti mohou setkávat ve svém okolí nebo v mediích. Poutavé příběhy dokážou vyvolat řadu otázek. Filmy i následné diskuse vedou žáky k hledání odpovědí a k formování vlastních názorů a postojů. Projekce navíc školy mohou zařadit do průřezových témat jejich školního vzdělávacího programu.

Termíny projekcí:

Termín projekcí je 20. března – 21. dubna 2023.

Kde budeme promítat: 

  • V břiše velryby, Havelský park vedle kostela, Nám. Míru 1387, Mladá Boleslav
  • Divadelní sál domu kultury, Dukelská 1093, Mladá Boleslav
  • Kino Mnichovo Hradiště, Ivana Olbrachta 897, Mnichovo Hradiště
  • Kino Dobrovice, Palackého nám. 28, Dobrovice

Vstupné:

Vstupné na projekci je 80 Kč na žáka/studenta. Pedagogický doprovod má vstupné zdarma.

Přihlásit se na školní projekce

Projekce č. 1 (8–11 let)

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Projekce č. 2 (11–14 let)

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

Studenti a studentky – 2. stupeň ZŠ a střední školy

Jeden svět pro studentky a studenty je určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Zahraniční filmy jsou opatřeny českými titulky. Po každé projekci následuje moderovaná beseda s hostem, odborníkem na dané téma či přímo s tvůrcem. U každého snímku je uveden doporučený věk diváků.

Synopse, ukázky a průřezová témata u jednotlivých filmů budeme postupně doplňovat.