Hosté

Švéd v žigulíku

Milan Bureš, kameraman filmu

Nic se neodpouští

Mgr. Radovan Dluhy-Smith, působí na UPOL Katedře rozvojových a environmentálních studií - Rozvojové příležitosti: Latinská Amerika, Rozvojové teorie, Efektivní komunikace v organizaci.

Azurová

Mgr. Martina Karásková, mořská bioložka a potápěčka

Mgr. Jan Freidinger, Greepeace

PreKrim

host z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., rektor MVŠO

Mečiar

Mgr. Lubomír Zvada, doktorand na UPOL Katedře politologie a evropských studií

Rádio Kobaní

Mgr. et Mgr. Karel Páral, UPOL Média

Mgr. Hynek Melichar, Ph.D., Katedra politologie a evropských studií

Neslyšící syn

Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D., Koordinátor pro studenty se SVP, sám sluchově postižený. Centrum pro studenty se specifickými potřebami.

Mgr. Svatava Panská, UPOL Katedra aplikovaných pohybových aktivit, tlumočnice a učitelka znakového jazyka.

Cizinec v ráji

Mgr. Zuzana Terry, Encyklopedie migrace - má na starosti wokshopy pro školy. Encyklopedie migrace si klade za cíl informovat obyvatele ČR o faktech a mýtech migrace.

Selma Porobic, Ph.D., Soustředí se na lidská práva v několika evropských zemích - VB, Švédsko, Německo, Chorvatsko, Izrael a nyní i v Holandsku. Vyučuje na UPOLu na Katedře křesťanské sociální práce.

Teorie rovnosti

Barbora Chalupová, režisérka a protagonosté filmu

Poslední svého druhu

Barbora Červená, pracuje na parazitologii na VFU Brno, kde se zabývá například parazity slonů nebo goril. Od roku 2014 spolupracuje se Save Elephants, z.s., kde má na starosti projekt detekčních psů v Kongu a s Veterináři bez hranic ČR. V Africe strávila dost času díky své profesi i spolupráci se zmíněnými organizacemi.

Kateřina Holubová, vystudovala ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou organizace The Kukang Rescue Program, kde působí jako tisková mluvčí, překladatelka a korektorka. Zastává také funkci tiskové mluvčí Koalice proti palmovému oleji.

AsexuaLOVE

Mgr. Eva Lammelová, režísérka filmu

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., sociolog zabývající se sexuální tematikou.

Za hranicemi možností

Martina Švédová, bývalá reprezentantka ČR v moderní gymnastice.

Monika Vlčková (Míčková), mistryně ČR v moderní gymnastice.

Hranice práce

Apolena Rychlíková, režisérka filmu

Zeptejte se sexperta

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., sociolog zabývající se sexuální tematikou.

Na ostří s Tupými noži

Jeffrey Alan Vanderziel, B.A., zástupce vedoucího Katedry anglistiky a amerikanistiky na Masarykově Univerzitě v Brně

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze - Fakulta humanitních studií, Společenskovědní modul.

Stát se tím, kým jsem byl

Ing. Jiří Sázel, předseda Brontosaurů v Himálajích - Organizace se snaží dětem z Malého Tibetu zajistit kvalitní vzdělání, vazbu k tradičním kulturním hodnotám a ekologii.

Petr Bielcik, Centrum Gotama olomouckých buddhistů

Mgr. Gabriela Gazdíková, organizace Most pro Tibet

Básnířka

Mgr. Fatima Rahimi, redaktorka Deníku Referendum pocházející z afghánského Herátu. Odtud roku 2000 odešla se svou rodinou z důvodu útlaku ze strany hnutí Taliban.

Nerodič

host ze Střediska sociální prevence Olomouc

Rebelská střední v Berlíně

Mgr. Michal Vodička, ředitel olomoucké Scioškoly

Tohle je Kongo

Mgr. Kateřina Mildnerová, UPOL Katedra sociologie a andragogiky, zabývá se Afrikou.

Náš nový prezident

Mgr. Andrea Procházková, časopis Respekt

Jakub Mikel, šéfredaktor olomoucké redakce Hlídací pes

Mgr. Radovan Dluhy-Smith, UPOL Katedra rozvojových a environmentálních studií

Mgr. et Mgr. Karel Páral, UPOL Média

Mgr. Miroslav Libicher, UPOL Média