Česká soutěž

Českou soutěž letos věnujeme dokumentárním filmům, které zkoumají téma rodinných vztahů a s ohledem na proběhlé podzimní parlamentní volby také téma politiky perspektivou mladých lidí. 

S filmy Opouštět Počátky a René – Vězeň svobody se na Jeden svět po mnoha letech vracejí výrazné časosběrné projekty. První ve svém pokračování mapuje vliv ústavní péče na život tří mladých žen Adély, Denisy a Pavly, které ne vždy snadno nacházejí životní štěstí v práci a ve vztazích. Druhý sleduje někdejšího recidivistu Reného, jenž na cestě ke svobodě reflektuje vlastní dramatickou minulost a nyní hledá klid a smíření. 

V delším časovém horizontu sledujeme také filmového kritika Kamila Filu ve filmu Síla o proměnách a podobách maskulinity a o selhávání v partnerských vztazích. Dokument Každá minuta života přináší kontroverzní metodu výchovy dítěte, které se má v budoucnu stát vrcholovým sportovcem. Skrze pátrání po kořenech vlastní rodiny a partyzánském odboji Romů za druhé světové války se ve filmu Jak jsem se stala partyzánkou dostaneme i k současnému evropskému rasismu. Společensky opomíjené téma válečných veteránů a jejich života v současném Česku přináší snímek Vysloužilci

Nové dokumenty Prvovoliči a Kandidátky jsou aktuálními sondami do životů těch, kteří se poprvé chystají k volebním urnám, i těch, kteří jsou již politicky aktivní a mají touhu formovat chod naší země. Mnohovrstevnatou zprávou o stavu české společnosti v jejím posametovém vývoji jsou na pozadí poslední přímé volby Hlasy pro prezidenta.

Malý chlapec v bílé košili s modrým motýlkem zpívá do mikrofonu

Filmy z kategorie Česká soutěž

Další tematické kategorie