Klimatická změna: Od jednotlivce k OSN (a zase zpátky)

Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1

Host: Farhana Yamin

Naléhavost dopadů klimatických změn vede k otázce, zda lze ještě udělat něco, čím bychom klima ochránili. Hostka debaty Farhana Yamin má zkušenosti z mnoha úrovní tohoto boje. Jako právnička a poradkyně spolupracovala na půdě OSN se státy, které jsou změnami klimatu nejvíce ohrožené. Byla jednou z hlavních postav hnutí Extinction Rebellion, které ovlivnilo přístup britské vlády ke klimatu. Kudy podle ní vede cesta ke změně? A je nyní ještě vůbec možné klimatické změny zmírnit? Je v našich silách ovlivnit jak lokální, tak globální situaci?

Debata naváže na projekci filmu, nelze koupit vstupné jen na debatu.

Host

Farhana Yamin

Farhana Yamin

Farhana Yamin je právnička, aktivistka a odbornice na životní prostředí. 30 let zastávala pozici expertní poradkyně na klimatických jednáních, zastupovala malé ostrovy a rozvojové země a od roku 1991 se účastnila každého důležitého klimatického summitu.  Spolupracovala s většími rozvojovými zeměmi, například Čínou, Indií nebo Jižní Afrikou, na řešení problémů týkajících se rozvojových a klimatických zákonů.  Přes 30 let vyučuje a pořádá přednášky na britských univerzitách. Podporuje aktivistická hnutí v oblasti sociální, rasové a klimatické spravedlnosti.

k filmu

Rebelie

Co stálo za úspěchy a přešlapy jednoho z nejvýraznějších současných klimatických hnutí? Snímek chronologicky sleduje kontroverzní kroky Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) a zároveň odhaluje slabiny, které nahlodávají prvotní nadšení z boje za společnou myšlenku.

Další program

Současné Polsko: nezávislé soudy v ohrožení

K filmu Soudci pod tlakem

Hlasy, které íránský režim nechce slyšet

K filmu Buď můj hlas

ČZJ tlumočení

Moc a zodpovědnost investigativní žurnalistiky

K filmu Zákulisí novinařiny

Afghánistán na rozcestí

K filmu Mé dětství, má země – 20 let v Afghánistánu

Budoucnost práce: technologie a nejistoty?

K filmu Máte zakázku

ČZJ tlumočení