Jeden svět v Bruselu – porota

Porota festivalu Jeden svět v Bruselu je složená ze členů a členek lidskoprávních organizací. Z festivalového programu vybírá film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Letos v porotě zasednou:

 

 

 

Sylvain Mossou

Sylvain pracuje pro EuroMed Rights jako vedoucí advokacie. Dříve působil v mezinárodní nevládní organizaci Quaker Council for European Affairs, v Evropském parlamentu, Human Rights Watch nebo v úřadě Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Má magisterský titul v mezinárodních vztazích a v oboru lidská práva. 

Elena Crespi

Elena Crespi vede od roku 2013 program pro západní Evropu ve FIDH (Mezinárodní federace pro lidská práva), který se zaměřuje na ochranu a podporu lidských práv v Evropě a řídí regionální strategii organizace a její implementaci ve spolupráci s členskými organizacemi FIDH v celém regionu. Dříve pracovala jako advokátka a právní referentka v kanceláři Amnesty International EU, na Stálém zastoupení Itálie při EU, v Evropském parlamentu a v soukromé právní praxi. Mezi její oblasti působnosti patří otázky týkající se právního státu a zmenšujícího se občanského prostoru, migrace a azylu, ekonomických, sociálních a kulturních práv, rasové a genderové spravedlnosti.

 

Nora Wehofsits

Nora Wehofsits vystudovala komunikaci a mezinárodní kriminologii a dnes působí v oblasti mezinárodní advokacie v bruselském sídle organizace Human Rights House Foundation (HRHF). Dříve vedla advokační aktivity Evropského centra pro svobodu tisku a médií (ECPMF). Kromě toho se věnovala také novinářské práci, vedení projektů a komunikaci v oblasti udržitelnosti. Je členkou uměleckého sdružení KV Leipzig.