Jason

Jason

Evropská premiéra

Jason má misi: zajistit, aby se dětským obětem zneužívání konečně dostalo pochopení a skutečné pomoci namísto dalšího omezování svobody a práv. Nejprve se ale musí postavit vlastním démonům.

Čerstvě dospělý Jason, ještě donedávna dívka jménem Latoya, se zotavuje z hlubokých traumat, dlouhodobého týrání a sexuálního násilí z dětství. Ve výjimečně osobním dokumentu, zachycujícím zblízka Jasonův běžný život i nesmírně náročná terapeutická sezení, mladý muž postupně odhaluje své rány na duši, aby se mohl pokusit o jejich překonání a zahojení. Mimořádné odhodlání, s nímž se Jason vrací k bolestem prožitým ještě v dívčím těle, mu pomáhá vykročit z pozice pasivní oběti na cestu k pomoci ostatním i k naději na nový začátek v jeho vlastním životě.

Impact

Jason, protagonista stejnojmenného dokumentu, si prošel traumatickým dětstvím, se kterým se vyrovnává pomocí intenzivních terapií. V případě důslednější prevence a lepšího rodinného zázemí by jeho situace nemusela zajít tak daleko. V českém kontextu to první nabízí například organizace Duševní zdraví pro děti. Snaží se destigmatizovat problematiku duševních onemocnění a přispívat k tomu, aby se děti i rodiče měli na koho se s problémy obrátit. https://www.dusevnizdraviprodeti.cz/

Vaše hodnocení

O filmu

Nizozemsko
2021 / 92 min.

Režie
Maasja Ooms

Jazyk
holandsky

Titulky
České, Anglické

Režie

Maasja Ooms

Maasja Ooms

2021 - Jason
2019 - Punks
2017 - Alicia

Projekce

25. 3.
20:30 h
Praha: Ponrepo
Debata
Willemijn Cerutti, producentka
Maasja Ooms, režisérka
28. 3.
18:30 h
Praha: Světozor MS
Debata
Veronika Andrtová, zástupkyně ředitele, krizová interventka a sociální pracovnice Dětského krizového centra

Další filmy z tematické kategorie Pečovat a chránit