Jeden svět v Bruselu - porota

Porota festivalu Jeden svět v Bruselu je složená ze členů a členek lidskoprávních organizací a novinářů či novinářek. Z festivalového programu vybírá film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Letos v porotě zasednou:

 

 

 

Camille Gervais

Camille působí jako EU Advocacy Officer mezinárodní lidskoprávní organizace Front Line Defenders v Bruselu. Před příchodem do organizace se věnovala výzkumu a advokační činnosti v rámci programu pro západní Evropu v Mezinárodní federaci pro lidská práva (FIDH). Camille je právnička a specializuje se na mezinárodní právo v oblasti lidských práv. Je spoluzakladatelkou pařížské humanitární nevládní organizace Réfugiés Bienvenue.

Gisela Castro Isern

Gisela pracuje v oblasti lidských práv na úrovni Evropské unie šest let, aktuálně v rámci Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH). Před nástupem do FIDH pracovala jako asistentka pro poslance Evropského parlamentu působícího v oblasti lidských práv a rovnosti pohlaví.