Program po dnech a kinech

Pátek 20. 03.

17:00 Postiženi muzikou
Municipal library
Následuje panelová diskuze, jejímiž účastníky budou: Mgr. Jana Mušková, koordinátorka Stacionář Úsměv Třebíč, Mgr. Pavlína Kovářová, koordinátorka Raná péče Třebíč, Bc. Štěpánka Štrausová, vedoucí služby chráněné bydlení denní centrum Barevný svět, Bc. J
20:00 Kolektiv
Municipal library

Sobota 21. 03.

16:00 Češi jsou výborní houbaři
Municipal library
Následuje debata s Ing. Martinem Křížem, programovým ředitelem Chaloupky o.p.s. (www.chaloupky.cz)
18:00 iHuman
Municipal library
20:00 Pro Samu
ČZJ tlumočení Municipal library

Neděle 22. 03.

16:00 Autoportrét
Municipal library
18:00 Paní F
Municipal library
20:00 Země medu
Municipal library

Pondělí 23. 03.

18:00 Matka
Komunitní centrum Moravia
Debaty po promítání filmu se zúčastní vedoucí zdravotního úseku IGF Alzheimer Centra paní Mgr. Olga Dolečková, DiS.

Úterý 24. 03.

18:00
Komunitní centrum Moravia
Speciální projekce pro pedagogy - učitelé, ředitelé, speciální pedagogové, výchovní poradci a všichni, kdo pracuji s dětmi ve školství i mimo něj, se mohou seznámit s tím, jak promítáme pro žáky. Projekcí provází Mgr. Pavel Mikoláš a Mgr. Petra Kopečková

Středa 25. 03.

10:00 Karla a Nordahl
Komunitní centrum Moravia
Family friendly projekce Promítá se v bloku s #příběhšikany a Ptačí kluk za cenu 70 Kč za celý blok tří filmů
10:20 #příběhšikany
Komunitní centrum Moravia
Family friendly projekce Promítá se v bloku s Karla a Nordahl a Ptačí kluk za cenu 70 Kč za celý blok tří filmů
10:40 Ptačí kluk
Komunitní centrum Moravia
Family friendly projekce Promítá se v bloku s Karla a Nordahl a #příběhšikany a za cenu 70 Kč za celý blok tří filmů

Čtvrtek 26. 03.

10:00 Můj dopis těžařům
Komunitní centrum Moravia
Family friendly projekce Promítá se v bloku se Zimní jezero a Krotitel hadů za cenu 70 Kč za celý blok tří filmů
10:20 Zimní jezero
Komunitní centrum Moravia
Family friendly projekce Promítá se v bloku s Můj dopis těžařům a Krotitel hadů za cenu 70 Kč za celý blok tří filmů
10:40 Krotitel hadů
Komunitní centrum Moravia
Family friendly projekce Promítá se v bloku s Můj dopis těžařům a Zimní jezero za cenu 70 Kč za celý blok tří filmů

Pátek 27. 03.

18:00 Postiženi muzikou
Relaxovaná projekce Komunitní centrum Moravia
Relaxovaná projekce