Jeden svět v Bruselu

Letošní Jeden svět v Bruselu se měl původně uskutečnit na konci dubna. Kvůli koronavirové epidemii jsme ale jeho konání museli přesunout. Doufáme, že bude možné festival zrealizovat na podzim 2020. O novém termínu a detailním programu vás budeme včas informovat na webu a sociálních sítích.

Jeden svět v Bruselu pořádá společnost Člověk v tísni ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při EU, Českým centrem v Bruselu a Evropským parlamentem. Z programu pražského festivalu  vybereme ty nejzásadnější dokumenty o lidských právech, skrze které následně otevíráme aktuální lidskoprávní témata v sídle významných evropských institucí a organizací. Jeden svět v Bruselu v pofilmových debatách každoročně uvítá řadu odborníků, obhájců lidských práv i filmových tvůrců. 
 
Mezi stálé místní partnery patří Human Rights and Democracy Network, Velvyslanectví Norského království a United Nations Regional Information Centre. Na jednotlivých projekcích a pofilmových debatách se podílejí další partneři z řad nevládních a mezinárodních organizací. Projekce se konají v budově Stálého zastoupení ČR při EU, hlavní bruselské kulturní instituci Bozar, Evropském parlamentu, Norway House, Cinema Galeries, Pražském domě a House of European History. 

Kontakt

Julie Kárová

julie.karova@jedensvet.cz
+420 777 054 206

Vesna Evans

vesna.evans@clovekvtisni.cz
+420 773 776 501