Hongkong ve víru protestů

Hosté: Amon Yiu Yeuk-wa

07. 03. 19:00h

Kino 35, Štěpánská 35, Praha 1

Moderátoři": "Vojtěch Boháč, Voxpot

Novou vlnu protestů v Hongkongu odstartoval návrh zákona, který měl posílit vliv pevninské Číny, pod jejíž správu oficiálně spadá. Do ulic pravidelně vyrážel víc než milion zástupců různých vrstev společnosti, výraznou roli však podobně jako během deštníkové revoluce v roce 2014 sehráli studenti.

Jaké jsou kořeny nepokojů, jaká je aktuální situace a jaký vývoj lze v Hongkongu očekávat do budoucna?

Amon Yiu je členem politického hnutí Demosistō, které vzniklo z uskupení studentů a studentek aktivních v deštníkové revoluci. Amon se kromě politického aktivismu zabývá historií Hongkongu a mezinárodními vztahy, aktivně také podporuje místní komunitní život.

Debata bude simultánně tlumočena do češtiny.

Debata navazuje na projekci filmu a je přístupná pouze s platnou vstupenkou. Vstupenku je možno zakoupit na webu Kina 35.

K FILMU

Držme spolu

V první polovině roku 2019 vyšel Hongkong do ulic. Z gesta pokojného občanského protestu se během následujících týdnů a měsíců stal akt zoufalého vzdoru proti stupňované represi.