Jak mluvit s dětmi o změně klimatu

08. 03. 17:30h

Divácké Centrum v Tibet Open House, Školská 28, Praha 1

Dospělí mají tendence chránit děti před informacemi, které by je mohly rozrušit – a fakta o změně klimatu k nim často patří. Je to ovšem téma, kterému se nelze vyhnout, a to i proto, že bude životy dnešních dětí znatelně ovlivňovat.

Změna klimatu už v Česku není jen teoretický problém, v posledních letech pozorujeme její dopady v přímém přenosu i v naší krajině – lesích, řekách i městech. Jak o ní s dětmi mluvit, ale zároveň je nevyděsit? Je vhodné snažit se s nepříjemnou pravdou vyrovnat nejprve sám v sobě a prožít svůj vlastní environmentální žale. S dětmi se pak můžeme o změně klimatu bavit s větším citem vůči jejich emocím, dokážeme také lépe odhadnout jejich schopnosti i potřeby porozumět tomu, co se děje. Za asistence našich lektorů a odborníků si můžete vyzkoušet, jak s dětmi o klimatu mluvit, aniž byste je strašili.

Workshop společně připravily vzdělávací programy Člověka v tísni: Jeden svět na školách a Varianty. Vhodné pro rodiče, pedagogy i širokou veřejnost.

Akce bude tlumočená do českého znakového jazyka.

Facebook událost

Projekce filmu 8.3. ve Světozoru ve velkém sále od 15:30

K FILMU

Led v ohni

Měnící se klima přináší celou řadu neblahých jevů, lze mu však čelit neméně pestrou škálou prostředků. Pokud ovšem lidstvo nepromarní čas, který vyprchává s každou kapkou tajícího ledu