Válečný fotograf: Jan Grarup

Hosté: Jan Grarup

05. 03.
-
14. 03.

Divácké Centrum v Tibet Open House, Školská 28, Praha 1

Grarupovo dílo zavádí diváka na nejzazší mez lidského zoufalství a utrpení, k hranicím důstojnosti a naděje. Jeho snímky jsou důležité pro nás pro všechny, protože tvoří kroniku doby, v níž žijeme, ale k níž se občas z nedostatku odvahy nechceme znát.

Jeho fotografie z genocid ve Rwandě a Dárfúru poskytují nezvratné důkazy o nepředstavitelné lidské krutosti a vyjadřují naději, že k takovým událostem už v budoucnu nedojde, protože to již nedopustíme. Jeho cykly „Chlapci z Ramalláhu“ a „Chlapci z Hebronu“ zachycují obě strany intifády z pohledu dospívajících dětí, které vyrůstají obklopené násilím.

6.3. vernisáž v 18:00 za účasti autora.

Výstava navazuje na film Válečný fotograf, ve kterém nahlédneme do soukromého i profesního života dánského fotografa Jana Grarupa.

6.3. projekce filmu od 20:30 ve velkém sálu Lucerny. Po filmu bude následovat debata s autorem.

Facebook událos

K FILMU

Válečný fotograf

Intimní portrét muže, který pětadvacet let fotografuje válku, avšak náhle musí čelit zcela nové výzvě. Život mu otevřel druhou frontu.