Ceny a poroty

Porota Mezinárodní soutěže

Uděluje Cenu za nejlepší film a Cenu za nejlepší režii v kategorii Mezinárodní soutěž a zasedají v ní významní filmoví profesionálové.

Amy Shepherd

Amy Shepherd

Velká Británie

Amy Shepherd zastupuje společnost Think-Film Impact Production, která se rychle prosazuje v oblasti progresivní práce na pomezí filmu a politiky. Jedinečný model společnosti Think-Film využívá dynamiku vizuálního vyprávění k upozorňování na sociální a politická témata. Amy Shepherd působila v Británii, na Filipínách a v zemích EU, kde se věnovala problémům souvisejícím s právy vězňů, trestní spravedlností, svobodou projevu a vyznání a digitálními právy. 

Andrea Slováková

Andrea Slováková

Slovensko

Andrea Slováková je slovenská režisérka, dokumentaristka a filmová teoretička. Jako kurátorka se zabývala experimentálními filmy na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, byla také ředitelkou Nakladatelství AVU v Praze nebo šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentárním filmu DO. Přednáší dějiny a metody dokumentárního filmu na Masarykově univerzitě v Brně. Zároveň je členkou redakční rady publikace o dokumentárním filmu Do.revue nebo filmového časopisu Iluminace a expertkou Státního fondu kinematografie. Publikuje články o filmech v různých filmových i kulturních časopisech (Kino Ikon, Cinepur, A2).

Truls Lie

Truls Lie

Norsko

Novinář, editor a filmový režisér Truls Lie (1957) pochází z Norska. Posledních 25 let působil jako vydavatel a šéfredaktor novin a časopisů (například časopisu Le Monde diplomatique a Morgenbladet). Režíroval také několik dokumentárních filmů. V současnosti pracuje jako šéfredaktor norského měsíčníku Ny Tid a anglicky psaného on-line časopisu Modern Times Review. Žije v Oslu a ve městě Syrakusy na Sicílii.

Porota Václava Havla

V kategorii Máte právo vědět uděluje Cenu za film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Zasedají v ní významní obránci lidských práv, světoví představitelé neziskového sektoru a institucí.

Arzu Geybulla

Arzu Geybulla

Ázerbájdžán

Arzu Geybulla je ázerbájdžánská novinářka, která se zaměřuje na digitální autoritářství a jeho dopady na lidská práva a svobodu tisku v Ázerbájdžánu.  V minulosti pracovala pro televizi Al Jazeera, Foreign Policy Democracy Lab, CODA a Rádio Svobodná Evropa. Pravidelně publikuje v Open Democracy a v Institute for War and Peace Reporting. BBC ji zařadila mezi stovku nejinspirativnějších žen roku 2014. V současnosti žije v Istanbulu, kde pokračuje v novinářské práci a připravuje knihu o ázerbájdžánském politickém disentu.

Heba Al-Shibani

Heba Al-Shibani

Libye

Heba Al-Shibani je libyjská novinářka, fotografka a dokumentární filmařka. Je autorkou řady televizních seriálů, včetně seriálu o právech libyjských žen. Pracovala také jako televizní producentka v agentuře Reuters. Je spoluautorkou knihy Naše ženy v terénu o arabských novinářkách informujících o situaci v arabském světě. Dva roky byla členkou poroty Friederich Ebert Stiftung, která oceňuje mladé libyjské vůdce. Natočila dva dokumentární filmy; The Trigger vypráví o osudu libyjského boxera, který emigroval na Maltu, aby unikl před válkou. Greener Shade of Couture je krátký dokument o Laře Spiteri, uznávané módní návrhářce a ekologické aktivistce, která přežila rakovinu a nyní se snaží změnit Maltu tvorbou luxusních oděvů z recyklovaných látek. 

Amon Yiu Yeuk-wa

Amon Yiu Yeuk-wa

Hong Kong

Amon YIU Yeuk-wa je členem skupiny mladých hongkongských aktivistů Demosisto. Působí jako výzkumný pracovník v oblasti mezinárodních otázek a podílí se na archivářském projektu hnutí Demosisto, který se snaží o lepší pochopení dějin Hongkongu. Po dokončení studia v oboru kulturní studia na čínské univerzitě v Hongkongu se zapojil do práce dvou komunitních organizací Very Hong Kong a Liber Research Community a zveřejnil několik zpráv o problémech s využíváním půdy v Hongkongu.

Porota České soutěže

Nejlepší dokumenty uplynulého roku natočené v české (ko)produkci.

Haytham Chamas

Haytham Chamas

Libanon

Lidskoprávní aktivista, dokumentární tvůrce a producent Haytham Chamass studoval na Libanonsko-americké univerzitě v Bejrútu. Je zakladatelem asociace Factory 961 / Art Factory, která pořádá filmový festival Karama Beirut věnovaný problematice lidských práv, jehož je Chamass ředitelem. Mimoto natočil řadu dokumentárních filmů s tematikou lidských práv a informovanosti o společenských problémech, krátkých filmů, televizních programů a reklam. Zasedal v porotách mnoha festivalů po celém světě a v roce 2018 byl předsedou poroty pro dokumentární filmy na MFF Duhok.

Myrocia Watamaniuk

Myrocia Watamaniuk

Kanada

Myrocia Watamaniuk je dramaturgyní mezinárodní sekce kanadského mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Hot Docs v Torontu. Přes dvacet let se věnuje dramaturgii hraných i dokumentárních celovečerních filmů a krátkých filmů a jako dramaturgyně pracovala na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, na Aspen ShortsFest a Mezinárodním festivalu krátkých filmů Kanadského filmového centra. Jako moderátorka a televizní producentka se podílí na moderaci televizních pořadů a objevuje se na stanicích CBC News, CBC Toronto a Rogers TV. 

 Darko Nabakov

Darko Nabakov

Severní Makedonie

Darko Nabakov je herec a historik umění ze Skopje. Posledních sedm let působí v týmu festivalu  Makedox, kde se účastní předvýběru hlavních filmů, studentského a dětského programu a distribuce filmů pro festivalové účely. Makedox je mladý a mimořádně avantgardní festival autorských dokumentárních filmů. Na makedonské scéně patří k hlavním počinům, které si dovedou získat nové publikum. 

Studentská porota

Každý rok vybíráme několik aktivních středoškoláků, kteří jsou zapojeni do programu Jeden svět na školách (buď vedoucí filmových klubů nebo účastníky projektů), kteří pak hodnotí nejlepší film v kategorii Jeden svět pro studentky a studenty. Vítězný film je vyhlášen na slavnostním zakončení.

Anděla Kahounová

Anděla Kahounová

Česko

Anděla (17) žije v Praze a studuje druhý ročník gymnázia prof. Jana Patočky. V rámci projektu Člověka v Tísni “Z místa, kde žijeme” se podílela na představení příběhu pamětníka, emigrujícího do USA. Mimo školu se věnuje skautingu, kde vede oddíl světlušek. Krom toho ji také baví sport a psychologie, které by se v budoucnu ráda věnovala.

Ondřej Němec

Ondřej Němec

Česko

Ondřej (18) studuje maturitní ročník všeobecného gymnázia v Tišnově, kde se momentálně snaží o znovuobnovení studentského parlamentu. Ve stejném městě žije přes 10 let a více než polovinu z toho navštěvuje místní festival Jeden svět, na jehož pořádání se také podílí. Jako umělecky založeného člověka ho kromě filmů naplňuje především hudba, a proto doufá, že v budoucnu bude studovat na brněnské JAMU. 

Adéla Černá

Adéla Černá

Česko

Adéla (18) žije v Českých Budějovicích a je studentkou oktávy místního gymnázia. Od starších studentů převzala vedení dobrovolnického projektu Z5NA1, kde středoškolští studenti doučují děti ze sociálně slabších rodin. Zajímají ji především jazyky, kultura a humanitní obory. Několik let hrála v amatérském divadelním souboru a momentálně je členkou českobudějovické skupinky tvůrčího psaní. 

Regionální porota

Regionální porota se skládá ze tří zástupců regionálních festivalů, které letos probíhají ve 35 městech po celé České republice. Porotcem nesmí být nikdo z organizačního týmu, ale někdo, kdo je Jednomu světu nakloněn a podporuje jej. Hlavní cenou pro vítězný film bude, že se zařadí do výběru dokumentů v programu Promítej i ty!

Jana Dvořáková

Jana Dvořáková

Česko

Jana Dvořáková vyučuje češtinu a dějepis na gymnáziu v Českém Krumlově. Studenti na ní oceňují vysokou úroveň znalostí, schopnost zasadit historické události do širších souvislostí nebo způsob, jakým jim umí předat cit pro stylistiku a vnímavost k uměleckým textům. Jana Dvořáková za sebou má celou řadu zrealizovaných projektů, například Naši sousedé, Můj velikán, Nezapomenuté příběhy, a mimo jiné i vítězství v kampani Kdo jiný? Také pravidelně navštěvuje projekce Jednoho světa v Českém Krumlově, a to ve svém volném čase i se studenty místo vyučování. O shlédnutých filmech následně diskutuje s žáky. Studenti si na ní cení jejího humoru, širokého všeobecného přehledu i schopnosti nahlížet na věci neotřelým způsobem.

Zdeněk Frelich

Zdeněk Frelich

Česko

Zdeněk Frelich vystudoval krajinnou ekologii a profesně se zabývá ochranou přírody, regionálním rozvojem a změnou klimatu. Zdeněk Frelich také ve volném čase rád objevuje Rychlebské hory a v Opavě založil třeba komunitní zahradu. Festival Jeden svět navštěvuje dlouhodobě, protože podle jeho slov mají festivalové filmy velikou sílu a dávají člověku nadhled nad jeho každodenními problémy. Zdeněk moderoval několik pofilmových debat a pořádal také promítání filmů v rámci platformy Promítej i ty. 

Kristýna Voříšková

Kristýna Voříšková

Česko

Kristýna působí ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob a také ve Spolku neslyšících Plzeň jako tlumočnice znakového jazyka a sociální pracovnice. Jedním z jejích projektů je “Znakovka do škol”, zaměřující se na přiblížení a výuku znakové řeči dětem ze základních škol v Plzeňském kraji. Děti se tu kromě znakového jazyka naučí také pravidla, jak s neslyšícimí komunikovat. Kristýna Voříšková delší dobu spolupracuje s festivalem Jeden svět, a to v roli hosta na diskuzích po promítání snímků nebo v roli tlumočnice a lektorky workshopu “Beze slov”, věnovanému seznámení se se znakovou řečí. V rámci posledního ročníku také natočila videopozvánku na Jeden svět pro neslyšící. 

Divácka cena Nadačního fondu Avast

V roce 2020 budou moci diváci a divačky zase volit svůj nejmilejší dokumentární film.

Hlasování o diváckou cenu opět zaštítil Nadační fond Avast. A doufáme také, že se nezmění ani úroveň kvality dokumentů, kterou jsme na Jednom světě nastavili. Hlasování o nejoblíbenější film probíhá do předposledního festivalového dne, tedy do pátku 13. března.