Kontakt & tým

Hlavní koordinátorka festivalu:
Marie Jílková
jilkova.m@gmail.com
tel.: 604 860 036

Školní projekce:
Simona Cacková
simona.cackova@gmail.com
tel.: 737 536 975