Simona Juchelková, Vladana Fuchsová

Hlavní koordinátorky

Kdo jsem a kam patřím? Odpovědi na tyto otázky jsou v době politických krizí, rozdělené společnosti a na prahu nevratné klimatické změny stále složitější. O to více potřebujeme najít vlastní identitu, která nám dává pocit jistoty a bezpečí. Jak chápat sama sebe, odlišit se od ostatních a nevytvořit přitom ve společnosti hlubokou propast? Po tom bude pátrat letošní 10. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Opavě, který se koná od 25. do 29. března v Klubu Art.

Motto Bezpečná blízkost odkazuje na stav, kdy si lidé ve společnosti, ač je každý jiný, dokáží porozumět a naslouchat.

Jubilejní 10. ročník opavského festivalu zahájí 25. 3. v 17:30 výkonná ředitelka festivalu Lenka Lovicarová a první náměstkyně primátora statutárního města Opavy Hana Brňáková.

Letos uvede Jeden svět v Opavě 16 filmů, z toho jednu dvojprojekci. Festival v pondělí 25. 3. od 17:30 zahájí český dokument Ještě nekončíme, který se zabývá témetem aktivního stáří, na který volně naváže film Láska a prázdná slova o Alzheimerově chorobě.

Pro tento ročník festivalu byly vybrány hlavně filmy se sociální a ekologickou tématikou.

Za Opavskou kulturní organizaci srdečně zvou koordinátorky projekcí Vladana Fuchsová a Simona Juchelková.