Jeden svět v Bruselu

V roce 2019 proběhne již 13. ročník festivalu Jeden svět v Bruselu pořádaný společností Člověk v tísni ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při EU, Českým centrem v Bruselu a Evropským parlamentem. Z programu pražského festivalu každoročně vybereme ty nejzásadnější dokumenty o lidských právech, skrze které následně otevíráme aktuální lidskoprávní témata v sídle významných evropských institucí a organizací. Jeden svět v Bruselu v pofilmových debatách každoročně uvítá řadu odborníků, obhájců lidských práv i filmových tvůrců.

Jeden svět v Bruselu proběhne ve dnech 23.–30. dubna 2019. 

Mezi stálé místní partnery patří Human Rights and Democracy Network a Velvyslanectví Norského království. Na jednotlivých projekcích a pofilmových debatách se podílejí další partneři z řad nevládních a mezinárodních organizací. V roce 2019 jsou to Alliance2015, Committee to Protect Journalists, European Endowment for Democracy, The End FGM European Network, EUROPEUM, European Partnership for Democracy, House of European History, International Federation for Human Rights, ACTED, Concern Worldwide, EU Aid Volunteers a další. Projekce se konají v budově Stálého zastoupení ČR při EU, hlavní bruselské kulturní instituci Bozar, Evropském parlamentu, Norway House, Cinema Galeries, Pražském domě a House of European History. 

Festival se koná pod záštitou stálého představitele ČR při EU Jakuba Dürra a evropské komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věry Jourové.

Kontakt

Julie Kárová

julie.karova@jedensvet.cz
+420 777 054 206

Zuzana Gruberová

zuzana.gruberova@clovekvtisni.cz
+420 770 101 144European Parliament

Yehudi Menuhin Space: Rue Wiertz, B-1047 Brussels

Bozar Centre for Fine Arts

Rue Ravenstein 23, 1000 Brussels

Norwegian Embassy in Belgium / Norway House

Rue Archimede 17, 1000 Brussels

Cinema Galeries

Les Galeries Royales Saint-Hubert, Galerie de la Reine 26, 1000 Brussels

Pražský dům / Prague House

Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles, Belgie

House of European History

Rue Belliard 135, 1000 Brussels