Kontakt & tým

Hlavní koordinátorka:
Ilona Machová
ilona.machova@biocentral.cz

Koordinátorka školních projekcí:
Aneta Kohoutová
aneta.kohoutova@biocentral.cz