Letos zveme do kina i diváky s různým znevýhodněním

 

19. ročník festivalu Jeden svět letos osloví publikum s různými hendikepy. V České republice jich žije více než milion.

Festivalový tým ve spolupráci s odbornými organizacemi otevírá část programu nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, publiku s mentálním postižením a s omezením hybnosti. Jeden svět se tak stává prvním festivalem v České republice, který systematicky odstraňuje bariéry, jimž čelí různé skupiny publika. 

„Vycházíme ze širokého pojetí lidských práv, jak jsou uvedena ve Všeobecné deklaraci. Podle té má každý právo svobodně se účastnit kulturního života své komunity,“ uvedla Hana Kulhánková, ředitelka festivalu Jeden svět. Otevírání a zpřístupňování festivalu nese název Jeden svět pro všechny a v prvním roce proběhne jen u vybrané části programu.

V České republice žije více než milion lidí se zdravotním postižením, což představuje velký divácký a návštěvnický potenciál. Velké kulturní akce jsou ale otevřené jen pro některé z nich. Řada filmových i hudebních festivalů je dnes dostupná například pro lidi s omezením hybnosti. Žije mezi námi ale také přibližně půl milionu lidí se sluchovým postižením, z toho skoro 8 tisíc zcela neslyšících, jejichž mateřštinou je znakový jazyk. Ti jsou odkázáni na tlumočení nebo speciální titulky. Ani jedno u kulturních akcí v České republice zatím není samozřejmostí.

„Většina velkých festivalů u nás bohužel nenabízí tlumočení, pro neslyšící je tak obtížné účastnit se kulturního života ve stejné míře jako běžní návštěvníci,“ říká Zuzana Hájková, překladatelka do českého znakového jazyka. „Neslyšící nechodí do kina na české filmy jen proto, že nenabízejí titulky. Tím jsme vlastně odstrčeni od české kultury a to je velká škoda. Proto většina z nás miluje americké nebo cizí filmy,“ doplňuje.

Otevřenost není na českých kulturních událostech běžná ani pro lidi s mentálním postižením, kterých jsou v populaci asi 3 %. „Pro tyto lidi je obtížné vůbec se zorientovat v nabídce různých festivalů, koupit si lístek, zajistit si doprovod. Často tak chodí na akce, které jim vybere někdo jiný, a často tam, kam chce spíše jít jejich doprovod,“ říká Camille Latimier, ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. „Této skupině lidí moc pomůže, když se věci, jako jsou programy festivalů a kulturních akcí, systémy rezervace vstupenek a orientace na samotném místě konání akcí, zpřehlední a zjednoduší. Máme ostatně zkušenost, že to nakonec ocení všichni.“

„Hendikep nevzniká na straně člověka s postižením, ale na straně společnosti, která vytváří bariéry,“ připomíná Mariana Chytilová. „Snaha vytvářet otevřené prostředí je ve výsledku využitelná nejen pro lidi s postižením, ale pro všechny – pro rodiče s kočárkem, pro seniory nebo pro diváky s jiným mateřským jazykem, než je čeština.“

Všechny informace o projekcích a doprovodném programu otevřeném konkrétním skupinám najdete přehledně na www.jedensvet.cz/jsprovsechny.


Další novinky

Na Jednom světě otevřeme interaktivní prostor

  Přežijte v okupovaném městě nebo se staňte celníkem v totální zemi. Na Jednom světě otevřeme interaktivní prostor. Herní scéna se......

Ve Znojmě můžete debatovat s režisérem, který žil mezi džihádisty, i s autisty

  Desítka hostů se letos ve Znojmě zúčastní debat po dokumentech festivalu Jeden svět. Diváci dostanou příležitost diskutovat s autisty,......

Ve Znojmě letos přibudou tři festivalové dny. Celkem promítneme 11 dokumentů

  Jedenáct dokumentů ve dvou sálech budete letos možné vidět na znojemském Jednom světě. Připravujeme pro vás ale i další akce. Na zahájení......

Facebook

Jana Alexová

Hlavní koordinátorka

Festival Jeden svět připravujeme ve Znojmě už pošesté, tentokrát je hlavním tématem Umění spolupráce. Letos poprvé nabídneme projekce na dvou místech - tradičně v Kině Svět a premiérově také v nově vybaveném dolním sále Znojemské Besedy, kde kromě projekcí filmů bude i možnost vyzkoušet si počítačové hry na témata velmi netradiční.

Dokumenty, které jsme pro vás letos do Znojma vybrali, se odehrávají v Česku, Iránu, Ukrajině, Číně nebo na internetu. Spojují je silné osudy lidí, kteří v nich vystupují. Stali se hvězdami You Tube nebo jsou naopak uvězněni v zamrzlých konfliktech. Rozhodují se, zda se pro svou víru budou zabíjet nebo opustí svou rodnou zemi, aby mohli hrát a poslouchat svoji oblíbenou hudbu. Vyzývají nás, abychom se znovu zamysleli, co vlastně znamená být „normální“. Bojují s autoritami nebo se jimi naopak nechávají slepě vést.

Přišlo nám zajímavé dát vám nahlédnout do normálního života sebevražedných atentátníků, nechat vás pocítit strach dívek zneužívaných díky moderním sociálním sítím i nejistotu rodin v exekuci. Pokusíme se také zjistit, jak je jednoduché v Česku získat zbraň, a zda nás může skutečně ochránit. Prozkoumáme dilemata žen, které se rozhodly porodit děti cizích lidí.

Věřím, že si z naší nabídky vyberete a že Vám pomůžeme se na svět podívat trochu jinýma očima. Svoje názory a dotazy můžete probrat s režiséry nebo odborníky v debatách po filmech.

Už zmíněnou letošní novinkou jsou projekce v sále Znojemské Besedy a možnost zahrát si zde počítačové hry na neobvyklá témata. Přijďte se vžít do role úředníka totalitní země nebo zkuste přežít v obléhaném městě plném ozbrojenců. Pomoci svých dovedností budete mít příležitost naplnit i legendy Inuitů.

Za organizační tým se na vás těší Jana Alexová