Záštity

 

Děkujeme za podporu a důvěru ministrovi kultury Danielu Hermanovi, primátorce hl. m. Prahy Adrianě Krnáčové a řediteli České televize Petru Dvořákovi.

 

ministr kultury Daniel Herman

Daniel Herman

Ministr kultury 
 

Milí přátelé dokumentárního filmu,

festival Jeden svět zažívá 19. ročník, blíží se tak druhému desetileté své existence. Za tu dobu vyrostl nejen v jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí Prahy i celé České republiky, ale stal se také největším lidskoprávním festivalem dokumentárních filmů na světě.

Takový úspěch svědčí o řadě věcí: o schopnostech organizátorů, o kvalitě zastoupených snímků, o promyšlené mediální podpoře. Nic z toho by ale samo o sobě festivalu takovou popularitu nezajistilo. Tím nejpodstatnějším je po mém soudu stále rostoucí zájem veřejnosti o problematiku lidských práv. Návštěvnost festivalu, která se už mnoho let drží nad hranicí 120 tisíc účastníků, je svého druhu seizmografem toho, jak ve společnosti lidskoprávní tematika rezonuje.

Tím významnější se mi jeví ústřední téma letošního ročníku, jímž je umění spolupráce. Jakkoli se mnoho sousloví o společné práci stalo v minulosti vyprázdněnými floskulemi, je to právě cílevědomá činnost na společném díle, která respekt k lidským právům přirozeně předpokládá. Naopak nespolupráce, konfrontace, účelové ostření hran jsou živnou půdou pro nejrůznější formy diskriminace.

Úroveň lidských práv ve společnosti se mimo jiné měří také tím, nakolik jsou přiznávána těm nejslabším. I s tímto vědomím přicházejí letos organizátoři s myšlenkou zpřístupnit program festivalu široké paletě znevýhodněných, od návštěvníků s omezenou mobilitou přes neslyšící a nevidomé až po diváky s mentálním postižením. K dalšímu rozšíření dostupnosti festivalové nabídky přispívají projekty jako Jeden svět v regionech nebo Promítej i ty!

I těchto několik příkladů mě přesvědčuje o smyslu a důležitosti festivalu Jeden svět. Pokládám si za čest, že také jeho 19. ročník probíhá pod mou záštitou.

 
 

Adriana Krnáčová

Primátorka hl. m. Prahy
 

Vážení návštěvníci festivalu Jeden svět,

dovolte mi Vás pozdravit nejen jako fanoušky dokumentárních filmů, ale také jako lidi, kteří se zajímají o dění ve světě. Jsem skutečně velmi ráda, že k Vám mohu promluvit alespoň tímto způsobem.

Zajímat se o stav současného světa není pokaždé zrovna uspokojující a jednoduchá činnost. Denně jsme konfrontováni s takovým množstvím negativních zpráv, že je jen velmi těžké nevytvořit si určitou míru rezistence, aby si člověk svůj vlastní život ulehčil. Proto mě Váš zájem opravdu těší a i kvůli němu jsem nad festivalem opět převzala svoji záštitu.

Hlavním mottem letošního ročníku festivalu je „Umění spolupráce“. Podle mého názoru jde o motto zvolené velmi dobře, protože spolupráce je jedinou možností, jak změnit stav světa k lepšímu. Někdy se nám může zdát, že je to nemožné, ale podlehnout takové představě by bylo velmi nebezpečné. Už mnohokrát v historii se ukázalo, že dobrá vůle a kooperace nesou své ovoce, zatímco rozdělování lidí, národů či států může vést ke strašlivým následkům. To by měli mít na paměti všichni, kteří bariéry, ať už úmyslně, nebo neúmyslně, vytvářejí.

Přeji všem návštěvníkům skvělé filmové zážitky a organizátorům bezproblémový průběh celého festivalu. Pokud mi to mé povinnosti dovolí, rozhodně se na nějaký film přijdu podívat. A třeba se i na některé projekci potkáme.

 
 

Petr Dvořák

Generální ředitel České televize
 

Česká televize je největším tuzemským producentem dokumentárních filmů, je institucí, jejímž úkolem i ambicí je pomáhat spoluutvářet informovanou veřejnost, otevírat důležitá témata v co nejširším kontextu, vytvářet překvapivé perspektivy, nové úhly pohledu.

Člověk v tísni je vedle toho jednou z nejvýznamnějších veřejně prospěšných institucí u nás a festival Jeden svět je projektem výjimečným, a to nejen svým lidskoprávním zaměřením, ale i kvalitou programu a schopností vsazovat do veřejného prostoru témata nová. Témata tolik důležitá pro dnešní, zrychlenou společnost.

Dlouhodobé partnerství mezi festivalem Jeden svět a Českou televizí tak vnímám jako logické spojenectví, které pomáhá k důležitým otázkám přitahovat pozornost co největšího počtu diváků, pro které budou jednotlivé snímky nejen zajímavé, ale třeba i inspirativní.