Sesterské festivaly

Jeden svět dlouhodobě pomáhá vzniku lidskoprávních festivalů v zahraničí. Poskytuje jim zejména rady týkající se filmového programu, produkce a logistiky, mediální a fundraisingové strategie, doprovodných aktivit a pofilmových debat. Podílí se také na pravidelných seminářích a setkáních Festivals Meet Festivals během Jednoho světa v Praze, kde si mohou organizátoři lidskoprávních festivalů vyměnit praktické zkušenosti. Mnoho sesterských festivalů se stalo členy Human Rights Film Network.

„Každoročně se na nás obrací mnoho aktivních a mnohdy velmi odvážných lidí z celého světa, kteří si přejí ve své zemi zorganizovat festival s tematikou lidských práv. Rádi se s nimi dělíme o vlastní zkušenosti a inspirujeme se jimi. Každý nový festival vyžaduje mnoho měsíců příprav, velkou míru odhodlání a víry, že se vše vydaří. Úspěch těchto festivalů dokazuje, že veřejnost má zájem přemýšlet o politických a společenských otázkách v širších souvislostech a že se stále najde mnoho schopných lidí, kteří dokážou proměnit svůj sen ve skutečnost,“ říká Hana Kulhánková, ředitelka festivalu Jeden svět v ČR.