Stoletý život online

 

„Někteří lidé jsou zrozeni k tomu, aby seděli u řeky. Někteří k tomu, aby je zasáhl blesk. Někteří mají hudební sluch. Někteří jsou umělci. Někteří plavou. Někteří se vyznají v knoflících. Někteří rozumí Shakespearovi. Někteří jsou matkami. A někteří lidé… tančí,“ zní v závěrečném monologu Podivuhodného případu Benjamina Buttona o muži, který – fyziologicky – stárne pozpátku. Dagny Carlssonová, sociální aktérka dokumentu Život začíná po stovce, taktéž vzdoruje společenským předpokladům o sociálních rolích žen a lidí důchodového věku.

Známou a do médií zvanou osobou se stala díky tomu, že ve svých více než sto letech je počítačově gramotná, jelikož jednak mladší lidi důchodového věku učí práci s PC, jednak má vlastní a pravidelně aktualizovaný blog. Díky tomu, že se objevuje v populárních pořadech a na různých tematických akcích, může lidi vyvádět z omylu (ne všechny důchodkyně potřebují hole!) a konfrontovat moderátory ohledně toho, jak jsou osoby od určitého věku z veřejného prostoru a debaty vytlačovány. „S kolika penzisty se bavíte?“ zeptá se trefně jednoho dotazujícího.

Ani ne hodinový dokument, s výjimkou úvodu a závěru striktně dodržující observační metodu, nezůstává pouze u toho, že vyvrací stereotypy o starších spoluobčanech a spoluobčankách. Jistě, divácky nejvděčnější jsou momenty, kdy si 100+ hledá na seznamce partnera k tanci či kdy nechápe komentář na svém blogu, ve kterém stojí, že válí, protože valčík nepatří mezi jí preferované tance. Atraktivita dokumentu vychází z vhodně zvolené pozorované osoby, ale režisérka Åsa Blanck(ová) se neopakuje. Před více než dekádou spolu s Johanem Palmgrenem režírovala dokument Suplent (uvedený i u nás na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech), ve kterém se vedle titulního suplenta věnuje i jeho mentorovi, jímž je více než sedmdesátiletý, pracovně i sportovně stále aktivní legendární švédský učitel Folk Silvén. Podobně jako v Suplentovi nešlo pouze o onu mentorskou postavu, protože hlavním tématem byla výuka dětí přistěhovalců a střet stáří a mládí, ani v Život začíná po stovce nejde jenom o zdokumentování toho, že i ve stáří se lze učit novým věcem.

Vedle soudobých aktivit Dagny Carlssonové se dozvídáme i o její minulosti, a tak paralelně k protiageistickému snímku sledujeme profeministické dílo. Jak se průběžně dozvídáme z komentáře mimo obraz, Dagna byla počata z v podstatě nekonsenzuálního sexu (hoteliér a služebná), narodila se do doby, kdy ženy nemohly volit, sama kvůli matce-samoživitelce musela na místo studií pracovat a její první manžel byl alkoholik, který se s ní nechtěl rozvést a ona sama nemohla. Zatímco v jedné době se preferovanému společenskému postavení až na výjimky (útěk od manžela) podřizovala a hrála roli „ženy“, v jiné díky své povaze a technologii vyčnívá jako výjimka z pravidla.

Nonfikční film, zařazený na Jednom světě do sekce Moc médií, ukazuje pozitivní stránku technologie: internet spojující prostorově vzdálené sestry i lidi se stejnými zálibami, elektrifikace umožňující i pro osobu narodivší se před rozšířením elektřiny vykonávat vytoužené povolání pedagožky. Po vzoru Podivuhodného případu Benjamina Buttona se chce parafrázovat, že Dagna Carlssonová byla zrozena k tomu, aby byla nejprve ženou podle představ druhých, až pak se v tzv. zasloužilém věku stala tím, čím chtěla být: pedagožkou – blogerkou - tanečnicí… Život začíná po stovce můžete na olomouckém Jednom světě zhlédnout 1. dubna ve 14 hodin v sále Divadla hudby v Muzeu umění. Po projekci bude následovat debata s Janou Jurkasovou z Ústavu speciálněpedagogických studií a Romanou Mazalovou z Katedry psychologie v Olomouci.

Autor textu: Marek Slovák


Další novinky

Rozehraj své město aneb Jak videohry mění svět kolem nás

  Představte si, že můžete postavit cokoli vás napadne, realizovat jakýkoli projekt, a změnit tak ráz svého města během pár hodin. V......

„Vytvořit tento film bylo bolestné až na dřeň,“ říká režisérka Exekuce Andrea Culková

  V rámci čtvrtečního programu Jeden svět v Olomouci uvede v Muzeu umění – Divadle hudby od 18:30 český dokument režisérky Andrey......

Satira ovládne slavnostní zahájení – Jeden svět Olomouc začíná!

  Po roce dnes, v pondělí 27. 3., opět startuje festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Olomouc! Diváky přivítá......

Prožijte unikátní momenty ve světě virtuální reality

  Jeden svět Olomouc posouvá sledování dokumentárních filmů daleko za hranice běžného filmového zážitku. V rámci novinky Jeden svět......

Zahájení festivalu nově i ve znakovém jazyce

  18. ročník festivalu Jeden svět Olomouc přináší divákům celou řadu novinek. Ve snaze vyjít vstříc lidem s různými druhy hendikepu......

Poznej město jinak s Pragulic Olomouc

  S lidmi bez domova se pojí řada stereotypů, jsou závislí na alkoholu nebo drogách, zadlužili se a nestačili půjčky splácet. Mnohdy by......

Vyzkoušejte den s růžovým kolem!

  Máte toho na programu v jeden den moc, tak trochu nestíháte ale zároveň máte v plánu stihnout náš festivalový program? Nechte motorové......

Stoletý život online

  „Někteří lidé jsou zrozeni k tomu, aby seděli u řeky. Někteří k tomu, aby je zasáhl blesk. Někteří mají hudební sluch. Někteří......

One World festival reaches its adulthood

  One World festival is coming soon. Many interesting screenings can be seen in 33 Czech cities. As every year, Olomouc is one of them. International......

Jeden svět nabídne program pro všechny

  Jeden svět je největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě a jako takový se již tradičně snaží vyjít svým programem vstříc......

Očkovat, či neočkovat? To je, oč tu běží

  Být rodičem znamená spoustu rozhodování. Jedním z nich je i otázka očkování. Jsou všechna očkování předepsaná státem jako povinná......

Co je vlastně normální?

  Mají své rituály, činnosti, které je uklidňují a které jsou okolní společností často nepochopeny. Aspergerův syndrom, o kterém vypráví......

Jeden svět sdílí program, sdílejte ho s námi

  Největší lidskoprávní filmový festival, pořádaný společností Člověk v tísni, o.p.s., si pro rok 2017 vytknul jako hlavní téma......

Facebook Twitter Instagram

Zuzana Marešová a Jana Gajová

Hlavní koordinátorky

18 let spolupráce v Olomouci

Jeden svět Olomouc letos oslaví v termínu 27. 3. – 1. 4. 2017 svou dospělost. Již 18 let je tento festival dokumentárních filmů o lidských právech organizován lidmi, jejichž nepopiratelné nadšení pro věc vždy posunovalo tuto kulturní událost vpřed. Pouhé nadšení však nestačí. Stejně tak důležité je také umění spolupráce – schopnosti, která není samozřejmostí a kterou je třeba v sobě pěstovat a neustále zdokonalovat.

Právě umění spolupráce se stalo hlavním tématem letošního ročníku a prostupuje celým festivalovým programem. Každý ze 17 filmů, které letos budete mít možnost v Olomouci vidět, je ukázkou toho, jak spolupráce může, anebo by naopak neměla fungovat. Festival slavnostně zahájíme snímkem Škádlení Goliáše, odyseou lékaře, jenž opouští svou profesi a touží se stát tvůrcem satirického pořadu. Film ukazuje, že dělat satiru není jen líbivou kratochvílí, ale vyžaduje mistrný vhled do problematiky a velkou odvahu! Satira je totiž každodenní revoluce, která začíná vtipem.

Divácky oblíbený snímek Míry Janka Normální autistický film nabídne vhled do života, jak režisér sám říká, nikoli handicapovaných, ale výjimečných dětí trpících autismem. K tomuto filmu do Olomouce mimo jiné přijede debatovat i rodina jednoho z hlavních protagonistů Denise Szalbota. Na videohry jako na nástroj pro územní rozvoj měst nahlédneme skrze vynikající dokument Rozehraj své město. Kontroverzní téma kritiky evropské legislativy zakazující zabíjení tuleňů, která mimoděk dopomáhá k zániku původní kultury Inuitů, zase můžete očekávat, pokud navštívíte projekci filmu Tichý hněv Inuitů.

Festival uzavře snímek Íránský rave, příběh dvou íránských DJs potýkajících se s problémy, které jim do cesty staví tamní cenzurní systém. Nečekaná příležitost vycestovat ze země a prorazit ve světě konfrontuje hlavní postavy s realitou a vnějším tlakem. Jak přistoupit k největšímu životnímu rozhodnutí?

To je však jen zlomek z celého výčtu letošního programu. Mimo pestrou nabídku filmů do Olomouce opět přivezeme také celou řadu zajímavých hostů, kteří si s vámi pohovoří na téma umění spolupráce, jímž bude tradičně prodchnut i letošní doprovodný program.

Na shledání s vámi se těší koordinátorky festivalu Zuzana Marešová a Jana Gajová.

Dramaturgii letošního ročníku připravovali: Pavel Krychtálek, Dominik Vontor, Barbora Skoumalová, Aneta Šebková, Sabina Turšnerová a Jana Gajová.


http://www.kvapil.cz/
https://www.kr-olomoucky.cz/
https://www.olomouc.eu/
http://www.upol.cz/
http://www.tvmorava.cz/
http://www.olomouckadrbna.cz/
http://www.rozhlas.cz/olomouc/portal/
http://www.ol4you.cz/