Jeden svět sdílí program, sdílejte ho s námi

 

Největší lidskoprávní filmový festival, pořádaný společností Člověk v tísni, o.p.s., si pro rok 2017 vytknul jako hlavní téma umění spolupráce. V pořadí 18. ročník festivalu Jeden svět Olomouc se odehraje od 27. března do 1. dubna v kině Metropol a v sále Divadla hudby Muzea umění, nabídne 17 projekcí dokumentů se sociální, politickou, mediální, environmentální a zejména lidskoprávní tematikou.

„Umění spolupráce“ je termínem z ranku současného umění, ale dramaturgové a dramaturgyně Jednoho světa se rozhodli/y si ho přivlastnit a rozšířit jeho platnost z oborového pojmu na sousloví s celospolečenskou platností. Jiným slovem pro spolupráci může být sdílení, a to nejenom ve smyslu obsahu ve virtuálním životě, ale i v tom offline, kdy sdílení znamená „dělit se“, „být ochoten sám sobě něco upřít“, „při volbě zvažovat i důsledky mé volby pro ostatní“. Zuzana Marešová, jedna z hlavních koordinátorek olomouckého Jednoho světa, k tomu dodává: „Umět vzájemně spolupracovat nepovažuji za schopnopst, kterou by oplýval každý. Je to dovednost, jež musíme pěstovat a neustále se v ní zdokonalost, a to platí jak na úrovni jednotlivců, tak i skupin, národů a států, na lokální i globální rovině.“

Diváci a divačky si tuto schopnost budou moci osvojit a rozvíjet na sedmnácti olomouckých projekcích, které jsou přehledně rozděleny do osmi sekcí, z nichž tři jsou zcela nové a jedna staronová. Staronovou je Česká soutěž, přičemž staré na ní je, že v ní jako v minulých letech budou k vidění tuzemské nonfikční počiny uplynulého roku, a nový na ní je její soutěžní status, který platí pro pražskou část Jednoho světa. Důvodem změny je popularizace českého dokumentu v zahraničí, protože porota rozhodující o vítězi či vítězce bude utvořena z organizátorů a organizátorek filmových festivalů. Z titulů, které se o cenu budou ucházet, stojí za vypíchnutí již dříve v televizi uvedený příspěvek Exekuce z cyklu Český žurnál, ve kterém autorka na základě svých osobnostích zkušeností prezentuje lichvářské praktiky oficiálního státního sektoru. Nový a provokativní pohled na problematiku očkování dětí přinesou manželé Štětkovi v dokumentu Epidemie svobody, a to až tak, že radikální příznivci a příznivkyně státem nařízeného očkování mohou „dostat autismus“. Lidé s neurotypickou diagnózou i ti bez ní by si neměli nechat ujít Normální autistický film (oceněný Cenou české filmové kritiky), ve kterém režisér, scenárista a kameraman Miroslav Janek nahlíží na svět pohledem pětice obyvatel/ek s neurodiverzní diagnózou. Díra v hlavě zase dává baseballkou po palici normalizování každodenní xenofobie na příkladu osudů romských přeživšých holocaustu.

Zcela nové programové sekce jsou čtyři: Volte změnu!, Sen o Evropě, Rodinné štěstí a  Tváře města. V rámci první jmenované byste si neměli nechat ujít Zlatý úsvit – jak to vidím o tom, že i Řekové mají své kotlebovce, okamurovce, konvičkovce, zemanovce a… jsou na tom v tomto ohledu lépe než my. Dost ovšem s nálepkováním a generalizováním, v poslední jmenované sekci si na své přijdou osoby, které by rády znaly odpověď na otázku: jak město, které postavil člověk, zpětně ovlivňuje jeho identitu? Zejména pro pařany a pařanky je v daném bloku určen snímek Rozehraj své město, který ukazuje, na kolik jde skloubit počítačové hry a participativní plánování.

Kdo je tady normální? není otázka,kterou si pokládá čtenář či čtenářka těchto řádků, ale i název programové sekce, v rámci které bude uveden dokument Blanche nebude sedět v koutě. Blanche se rozhodla nebýt ostrakizována společenskými okolnostmi a stejně jako Bejby z Hříšného tance se postavila předsudkům. Bejby z kouta musel vytáhnout Patrick Swayze, publikum dokumentu zjistí, kdo z posedu zvedne důchodkyni s Alzhaimerovou nemocí. Divačky Hříšného tance si mohli osvojit emancipační hlášku „Bejby nebude sedět v koutě.“ (musely si ale uvědomit, že pro ně žádný Swayze nepřijde a musí se postavit samy), což dokládá moc médií. Další příklady budou v programové sekci nazvané… Moc médií. V něm uvidíte blogerku Dagnu ze Švédska, která je zasloužilého věku (Život začíná po stovce), či egyptského Jimmyho Stewarta, který musí odejít do satirického exilu, protože arabské jaro nepřálo ironickým a sarkastickým glosátorům dění (Škádlení Goliáše). 

Před/po/na místo zhlédnutí obou doporučovaných titulů z Moci médií můžete jít na něco z Mezinárodní soutěže. Máte obyvatel/ek důchodového věku dost (Život začíná o stovce, Škádlení Goliáše) stejně jako ageistické korektnosti? V Mezinárodní soutěži na vás čekají dva dvacetiletí mladící, kteří bojují proti systému hudbou, a to v Iránu a ravem. Dokument se proto jmenuje… Iránský rave. Dost mladých, dokonce nezletilých, je v poeticko-observačním dokumentu Stroje, který odhaluje exploatační a dehumanizační dopady globalizované ekonomiky. Špatně placená práce nezletilých lidí v továrnách zemí Třetího světa, kde se vyrábí zboží pro lidi západního světa. Dlouhé scény na jeden záběr, samá práce a žádná zábava, umělecká hodnota zajištěna. Nelehký život mají i sociální aktéři a aktérky v programovém bloku Takzvaná civilizace, protože v Zemřít pro design se dozvíte, co výrobci tutlají: toxická elektřina tráví zaměstnance v továrnách. Inuitové zase tráví tuleně, ale s tím mají kanadské zákony udělat přítrž. Souboj o život mezi Inuity a tuleni bude ke zhlédnutí v dokumentu Tichý hněv Inuitů.

Na Jednom světě vedle filmového programu i ten doprovodný. Člověk v tísni otevře své dveře, protože má deset let, Umělecké centrum v Konviktu vystaví fotografie a bude promítat Gyumri Jany Ševčíkové a Manťáci přednesou své zážitky z cest. Pokud nevíte, kdo jsou Manťáci, představte si znásobeného Ziburu, který pouze nechodí a mluví, ale běhá s rikšou a točí. Chodí pěšky Zibura rychleji než Maňtáci jedou rikšou? To i jiné věci se dozvíte, pokud si zajdete na off program. A pokud byste neměli dost, zajděte/zajeďte si na koncert kapely Cold Cold Nights (pěšky, rikšou – Manťáci vás svezou, pokud je hezky požádáte).

Jeden svět je festival s programem pro všechny. Letos nově zpřístupňuje část divákům s různými druhy handicapů. Návštěvníci i návštěvnice se sluchovým postižením budou mít u dokumentů Dobrý pošťák a Normální autistický film speciální titulky, senioři a seniorky zase jedno promítání s předčítanými titulky. Různá forma „zvýhodnění“ (fakticky však zrovnoprávnění) bude v tištěném programu vyznačena konkrétním piktogramem.

Na Jednom světě jsou projekce i doprovodný program určen(y) všem, a to bez rozdílu handicapů. Kdokoliv se na něm může naučit umění spolupráce ve skutečném životě. Musí o této možnosti však vědět, proto tento text sdílejte ve svém virtuálním životě. Sdílejte, aby Baby nemusela sedět v koutě.

Autor textu: Marek Slovák


Další novinky

Rozehraj své město aneb Jak videohry mění svět kolem nás

  Představte si, že můžete postavit cokoli vás napadne, realizovat jakýkoli projekt, a změnit tak ráz svého města během pár hodin. V......

„Vytvořit tento film bylo bolestné až na dřeň,“ říká režisérka Exekuce Andrea Culková

  V rámci čtvrtečního programu Jeden svět v Olomouci uvede v Muzeu umění – Divadle hudby od 18:30 český dokument režisérky Andrey......

Satira ovládne slavnostní zahájení – Jeden svět Olomouc začíná!

  Po roce dnes, v pondělí 27. 3., opět startuje festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Olomouc! Diváky přivítá......

Prožijte unikátní momenty ve světě virtuální reality

  Jeden svět Olomouc posouvá sledování dokumentárních filmů daleko za hranice běžného filmového zážitku. V rámci novinky Jeden svět......

Zahájení festivalu nově i ve znakovém jazyce

  18. ročník festivalu Jeden svět Olomouc přináší divákům celou řadu novinek. Ve snaze vyjít vstříc lidem s různými druhy hendikepu......

Poznej město jinak s Pragulic Olomouc

  S lidmi bez domova se pojí řada stereotypů, jsou závislí na alkoholu nebo drogách, zadlužili se a nestačili půjčky splácet. Mnohdy by......

Vyzkoušejte den s růžovým kolem!

  Máte toho na programu v jeden den moc, tak trochu nestíháte ale zároveň máte v plánu stihnout náš festivalový program? Nechte motorové......

Stoletý život online

  „Někteří lidé jsou zrozeni k tomu, aby seděli u řeky. Někteří k tomu, aby je zasáhl blesk. Někteří mají hudební sluch. Někteří......

One World festival reaches its adulthood

  One World festival is coming soon. Many interesting screenings can be seen in 33 Czech cities. As every year, Olomouc is one of them. International......

Jeden svět nabídne program pro všechny

  Jeden svět je největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě a jako takový se již tradičně snaží vyjít svým programem vstříc......

Očkovat, či neočkovat? To je, oč tu běží

  Být rodičem znamená spoustu rozhodování. Jedním z nich je i otázka očkování. Jsou všechna očkování předepsaná státem jako povinná......

Co je vlastně normální?

  Mají své rituály, činnosti, které je uklidňují a které jsou okolní společností často nepochopeny. Aspergerův syndrom, o kterém vypráví......

Jeden svět sdílí program, sdílejte ho s námi

  Největší lidskoprávní filmový festival, pořádaný společností Člověk v tísni, o.p.s., si pro rok 2017 vytknul jako hlavní téma......

Facebook Twitter Instagram

Zuzana Marešová a Jana Gajová

Hlavní koordinátorky

18 let spolupráce v Olomouci

Jeden svět Olomouc letos oslaví v termínu 27. 3. – 1. 4. 2017 svou dospělost. Již 18 let je tento festival dokumentárních filmů o lidských právech organizován lidmi, jejichž nepopiratelné nadšení pro věc vždy posunovalo tuto kulturní událost vpřed. Pouhé nadšení však nestačí. Stejně tak důležité je také umění spolupráce – schopnosti, která není samozřejmostí a kterou je třeba v sobě pěstovat a neustále zdokonalovat.

Právě umění spolupráce se stalo hlavním tématem letošního ročníku a prostupuje celým festivalovým programem. Každý ze 17 filmů, které letos budete mít možnost v Olomouci vidět, je ukázkou toho, jak spolupráce může, anebo by naopak neměla fungovat. Festival slavnostně zahájíme snímkem Škádlení Goliáše, odyseou lékaře, jenž opouští svou profesi a touží se stát tvůrcem satirického pořadu. Film ukazuje, že dělat satiru není jen líbivou kratochvílí, ale vyžaduje mistrný vhled do problematiky a velkou odvahu! Satira je totiž každodenní revoluce, která začíná vtipem.

Divácky oblíbený snímek Míry Janka Normální autistický film nabídne vhled do života, jak režisér sám říká, nikoli handicapovaných, ale výjimečných dětí trpících autismem. K tomuto filmu do Olomouce mimo jiné přijede debatovat i rodina jednoho z hlavních protagonistů Denise Szalbota. Na videohry jako na nástroj pro územní rozvoj měst nahlédneme skrze vynikající dokument Rozehraj své město. Kontroverzní téma kritiky evropské legislativy zakazující zabíjení tuleňů, která mimoděk dopomáhá k zániku původní kultury Inuitů, zase můžete očekávat, pokud navštívíte projekci filmu Tichý hněv Inuitů.

Festival uzavře snímek Íránský rave, příběh dvou íránských DJs potýkajících se s problémy, které jim do cesty staví tamní cenzurní systém. Nečekaná příležitost vycestovat ze země a prorazit ve světě konfrontuje hlavní postavy s realitou a vnějším tlakem. Jak přistoupit k největšímu životnímu rozhodnutí?

To je však jen zlomek z celého výčtu letošního programu. Mimo pestrou nabídku filmů do Olomouce opět přivezeme také celou řadu zajímavých hostů, kteří si s vámi pohovoří na téma umění spolupráce, jímž bude tradičně prodchnut i letošní doprovodný program.

Na shledání s vámi se těší koordinátorky festivalu Zuzana Marešová a Jana Gajová.

Dramaturgii letošního ročníku připravovali: Pavel Krychtálek, Dominik Vontor, Barbora Skoumalová, Aneta Šebková, Sabina Turšnerová a Jana Gajová.


http://www.kvapil.cz/
https://www.kr-olomoucky.cz/
https://www.olomouc.eu/
http://www.upol.cz/
http://www.tvmorava.cz/
http://www.olomouckadrbna.cz/
http://www.rozhlas.cz/olomouc/portal/
http://www.ol4you.cz/