Hosté

My jsme počátek lidstva

Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. Odborný asistent na Ústavu jižní a centrální Asie v rámci Univerzity Karlovy. Mimo to také působil na univerzitách v Kalkatě a Melbourne.

Škádlení Goliáše

Mgr. Marek Hudema Redaktor zahraniční rubriky Hospodářských novin. Píše zejména o Blízkém východě, muslimském světě a Asii. V minulosti pracoval i pro Lidové noviny nebo časopis Respekt.​

Díra v hlavě

Mgr. Pavel Voves Ředitel obecně prospěšné společnosti Živá paměť, specializuje se na romský holocaust a realizuje vzdě lávací program „Zmizelí Romové a Romové dnes“.

Dobrý pošťák

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. Politolog a publicista, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Ing. Miroslav Kocián Starosta obce Bílá voda, který v ní v minulosti ubytoval několik rumunských uprchlíků. Tato komunita dodnes tvoří podstatnou část obyvatel obce.

Dugma: Spoušť

Marek Štys Vedoucí humanitárních programů společnosti Člověk v tísni, tři roky působil v Afghánistánu.

Zlatý úsvit – jak to vidím já

Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. Vyučuje na Katedře politologie Masarykovy univerzity, zaměřuje se především na problematiku politického extremismu.

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D. Vyučuje na Fakultě socialních věd v rámci Univerzity Karlovy. Specializuje se na problematiku politického extremismu a souvisejících témat (krajní pravice, krajní levice, rasismus, subkultury mládeže aj.).

Blanche nebude sedět v koutě

Petr Veleta, M.A., Ph.D. Taneční terapeut, který se zaměřuje zejména na seniory s psychickým či fyzickým postižením. Mimo působení v České alzheimerovské společnosti také vede vlastní taneční studio Peter's Dance Centre.

Normální autistický film

Rodina Szalbotova Rodina protagonisty filmu Denise Szalbota.

PhDr. Michal Panáček, Ph.D. Působí v občanském sdružení MIKASA z.s., jehož snahou je zlepšit životní situaci lidí s mentálním postižením, autismem či problémovým chováním.

Tichý hněv Inuitů

Alena a Jaroslav Klempířovi Manželé Klempířovi žijí střídavě v Praze a Grónsku již přes 20 let. Jsou autoři úspěšné knihy Ostrov splněné touhy.

Exekuce

Mgr. Svatopluk Šůstek Soudní exekutor, který pracuje pro Exekutorský úřad v Olomouci.

Jan Šinágl Nezávislý publicista, aktivista a angažovaný občan.

Mgr. Eva Koblihová Dluhová poradkyně z Charity Olomouc. Poradna poskytuje odborné informace lidem v dluhové krizi.​

Václav Hučík Prezident České asociace povinných, občanský aktivista, specialista na chudobu a exekuce. Bojuje proti nemravným exekucím a pomáhá vyloučeným rodinám s dětmi postižených exekucemi.

Ukončit válku

Mgr. Jakub Hromada Vyučující na Katedře romanistiky v Olomouci, specializuje se na latinskoamerickou historii a kulturu.

David Koubek Zahraniční redaktor Českého rozhlasu, Brazílie a Latinská Amerika.

Epidemie svobody

Tereza Reichová Režisérka filmu, soustředí se na společenská a aktivistická témata.

Martina Suchanková Předsedkyně spolku Rosalio, jehož cílem je větší informovanost rodičů v otázce povinného očkování.

Stroje

Eva Urbanová Majitelka obchodu NILA, dlouhodobě v České republice propaguje „slow fashion“.

Anna Stránská Módní bloggerka, na rozdíl od ostatních však její outfity ve valné většině tvoří oblečení od etických značek, českých návrhářů nebo zakoupené v sacondhandech.

Rozehraj své město

Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D. Vědecký pracovník na Katedře geoinformatiky v Olomouci, zabývá se 3D modelováním a počítačovou kartografií.

Mgr. Tomáš Pour Doktorand na Katedře geoinformatiky v Olomouci, věnuje se zejména vizualizaci městské krajiny, prostorové analýze, ale i počítačovým hrám.

Bc. Ladislav Loukota Novinář na volné noze a profesionální gamer, píše mj. pro internetový magazín Games.cz.

Život začíná po stovce

MgA. Jana Jurkasová Absolventka DAMU a Pedagogické fakulty v Olomouci. Vede kurz herectví pro seniory „SENior“, který funguje v rámci Divadla na cucky.

PhDr. Romana Mazalová Interní doktorandka na Katedře psychologie v Olomouci. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi o nekalých obchodních praktikách na prodejních akcích pro seniory. V současnosti se věnuje svému projektu s názvem Nedáme se, který interaktivní a divadelní formou učí seniory říkat NE.

Zemřít pro design

Miloš Polák Stojí za projektem remobil.cz, který zajišťuje efektivní systém sběru a recyklace elektroodpadu. (Debata proběhne přes Skype.)

Íránský rave

Pierre Urban DJ na Rádiu 1, prvním nezávislém radiu v České republice. Zaměřuje se na široké spektrum hudebních žánrů, včetně world music.

Farid Eslam Německý režisér a producent žijící v Praze, kde vystudoval FAMU. Jeho poslední snímek Yallah Underground se taktéž zabývá problematikou arabské undergroundové hudby.

Mgr. Jan Čuřík Vystudoval arabistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Blízkovýchodní studia na Institut d‘Etudes Politiques v Paříži. Působí ve finančním sektoru, se zaměřením na státy Blízkého východu a Severní Afriky. Externě spolupracuje s Orientálním ústavem AV ČR.

Facebook Twitter Instagram

Zuzana Marešová a Jana Gajová

Hlavní koordinátorky

18 let spolupráce v Olomouci

Jeden svět Olomouc letos oslaví v termínu 27. 3. – 1. 4. 2017 svou dospělost. Již 18 let je tento festival dokumentárních filmů o lidských právech organizován lidmi, jejichž nepopiratelné nadšení pro věc vždy posunovalo tuto kulturní událost vpřed. Pouhé nadšení však nestačí. Stejně tak důležité je také umění spolupráce – schopnosti, která není samozřejmostí a kterou je třeba v sobě pěstovat a neustále zdokonalovat.

Právě umění spolupráce se stalo hlavním tématem letošního ročníku a prostupuje celým festivalovým programem. Každý ze 17 filmů, které letos budete mít možnost v Olomouci vidět, je ukázkou toho, jak spolupráce může, anebo by naopak neměla fungovat. Festival slavnostně zahájíme snímkem Škádlení Goliáše, odyseou lékaře, jenž opouští svou profesi a touží se stát tvůrcem satirického pořadu. Film ukazuje, že dělat satiru není jen líbivou kratochvílí, ale vyžaduje mistrný vhled do problematiky a velkou odvahu! Satira je totiž každodenní revoluce, která začíná vtipem.

Divácky oblíbený snímek Míry Janka Normální autistický film nabídne vhled do života, jak režisér sám říká, nikoli handicapovaných, ale výjimečných dětí trpících autismem. K tomuto filmu do Olomouce mimo jiné přijede debatovat i rodina jednoho z hlavních protagonistů Denise Szalbota. Na videohry jako na nástroj pro územní rozvoj měst nahlédneme skrze vynikající dokument Rozehraj své město. Kontroverzní téma kritiky evropské legislativy zakazující zabíjení tuleňů, která mimoděk dopomáhá k zániku původní kultury Inuitů, zase můžete očekávat, pokud navštívíte projekci filmu Tichý hněv Inuitů.

Festival uzavře snímek Íránský rave, příběh dvou íránských DJs potýkajících se s problémy, které jim do cesty staví tamní cenzurní systém. Nečekaná příležitost vycestovat ze země a prorazit ve světě konfrontuje hlavní postavy s realitou a vnějším tlakem. Jak přistoupit k největšímu životnímu rozhodnutí?

To je však jen zlomek z celého výčtu letošního programu. Mimo pestrou nabídku filmů do Olomouce opět přivezeme také celou řadu zajímavých hostů, kteří si s vámi pohovoří na téma umění spolupráce, jímž bude tradičně prodchnut i letošní doprovodný program.

Na shledání s vámi se těší koordinátorky festivalu Zuzana Marešová a Jana Gajová.

Dramaturgii letošního ročníku připravovali: Pavel Krychtálek, Dominik Vontor, Barbora Skoumalová, Aneta Šebková, Sabina Turšnerová a Jana Gajová.


http://www.kvapil.cz/
https://www.kr-olomoucky.cz/
https://www.olomouc.eu/
http://www.upol.cz/
http://www.tvmorava.cz/
http://www.olomouckadrbna.cz/
http://www.rozhlas.cz/olomouc/portal/
http://www.ol4you.cz/