Letos zveme do kina i diváky s různým znevýhodněním

 

19. ročník festivalu Jeden svět letos osloví publikum s různými hendikepy. V České republice jich žije více než milion.

Festivalový tým ve spolupráci s odbornými organizacemi otevírá část programu nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, publiku s mentálním postižením a s omezením hybnosti. Jeden svět se tak stává prvním festivalem v České republice, který systematicky odstraňuje bariéry, jimž čelí různé skupiny publika. 

„Vycházíme ze širokého pojetí lidských práv, jak jsou uvedena ve Všeobecné deklaraci. Podle té má každý právo svobodně se účastnit kulturního života své komunity,“ uvedla Hana Kulhánková, ředitelka festivalu Jeden svět. Otevírání a zpřístupňování festivalu nese název Jeden svět pro všechny a v prvním roce proběhne jen u vybrané části programu.

V České republice žije více než milion lidí se zdravotním postižením, což představuje velký divácký a návštěvnický potenciál. Velké kulturní akce jsou ale otevřené jen pro některé z nich. Řada filmových i hudebních festivalů je dnes dostupná například pro lidi s omezením hybnosti. Žije mezi námi ale také přibližně půl milionu lidí se sluchovým postižením, z toho skoro 8 tisíc zcela neslyšících, jejichž mateřštinou je znakový jazyk. Ti jsou odkázáni na tlumočení nebo speciální titulky. Ani jedno u kulturních akcí v České republice zatím není samozřejmostí.

„Většina velkých festivalů u nás bohužel nenabízí tlumočení, pro neslyšící je tak obtížné účastnit se kulturního života ve stejné míře jako běžní návštěvníci,“ říká Zuzana Hájková, překladatelka do českého znakového jazyka. „Neslyšící nechodí do kina na české filmy jen proto, že nenabízejí titulky. Tím jsme vlastně odstrčeni od české kultury a to je velká škoda. Proto většina z nás miluje americké nebo cizí filmy,“ doplňuje.

Otevřenost není na českých kulturních událostech běžná ani pro lidi s mentálním postižením, kterých jsou v populaci asi 3 %. „Pro tyto lidi je obtížné vůbec se zorientovat v nabídce různých festivalů, koupit si lístek, zajistit si doprovod. Často tak chodí na akce, které jim vybere někdo jiný, a často tam, kam chce spíše jít jejich doprovod,“ říká Camille Latimier, ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. „Této skupině lidí moc pomůže, když se věci, jako jsou programy festivalů a kulturních akcí, systémy rezervace vstupenek a orientace na samotném místě konání akcí, zpřehlední a zjednoduší. Máme ostatně zkušenost, že to nakonec ocení všichni.“

„Hendikep nevzniká na straně člověka s postižením, ale na straně společnosti, která vytváří bariéry,“ připomíná Mariana Chytilová. „Snaha vytvářet otevřené prostředí je ve výsledku využitelná nejen pro lidi s postižením, ale pro všechny – pro rodiče s kočárkem, pro seniory nebo pro diváky s jiným mateřským jazykem, než je čeština.“

Všechny informace o projekcích a doprovodném programu otevřeném konkrétním skupinám najdete přehledně na www.jedensvet.cz/jsprovsechny.


Další novinky

Videopozvánka JS Kladno

  Podívejte se na video z naší historické vycházky Kladnem:......

Jeden svět Kladno pro všechny

  Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli rozšířit festival do prostoru Divadla Lampion, je naplnění myšlenky Jednoho světa pro všechny.......

Přineste na festival starý mobilní telefon a soutěžte s námi

  V sobotu 1. 4. promítáme v Divadle Lampion od 18.00 dokumentární film Zemřít pro design. Věděli jste, že výroba notebooků, mobilů a......

Tady bylo

  Festival Jeden svět přináší filmy z celého světa, ale Kladno bylo devět ročníků trochu opomíjené.Tento dluh jsme se rozhodli splatit......

Facebook

Vendula Humlová

Hlavní koordinátorka

Mám velkou radost, že letos můžeme alespoň při některých projekcích vyjít vstříc rodičům s dětmi, neslyšícím i lidem s pohybovým handicapem v rámci Jednoho světa pro všechny. Letos nabídneme dva promítací prostory a 12 různorodých filmů.

Festival zahájíme filmem O čo ide Idě s režisérem Tomášem Kudrnou. Po filmu Děti online přijede i režisérka Kateřina Hager.

Novinkou jsou také dvě odpolední projekce Život začíná po stovce a Pásmo dětských filmů s možností využití dětského koutku.

Při desátém ročníku jsme tentokrát nezapomněli na Kladno díky projektu Tady bylo.

Na video z historické vycházky a pozvánku se můžete podívat zde.


https://www.mestokladno.cz/
http://divadlolampion.cz/
http://www.podvobrazem.cz/
http://www.haldaknih.cz/
http://www.pragercider.cz/