ProgramPondělí 27. 03.

17:00 Brouci Klub Na Rampě, Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou

více o filmu

19:00
Slavnostní zahájení festivalu
Exekuce
+ Debata Klub Na Rampě, Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou

více o filmu

Úterý 28. 03.

17:30 Ve válečné show Klub Na Rampě, Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou

více o filmu

20:00 Výchova k válce + Debata Klub Na Rampě, Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou

více o filmu

Středa 29. 03.

17:30 Normální autistický film Klub Na Rampě, Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou

více o filmu

20:00 Děti online + Debata Klub Na Rampě, Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou

více o filmu

Čtvrtek 30. 03.

17:30 Hon na nevěstu Klub Na Rampě, Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou

více o filmu

20:00 Future Baby + Debata Klub Na Rampě, Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou

více o filmu

Facebook

Vlaďka Drábková

Koordinátorka školních projekcí

Pojďte se s námi těšit na již 19. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět. Jeho letošním hlavním tématem je Umění spolupracovat. Umění, protože ke spolupráci je zapotřebí umět vyslechnout a respektovat názor druhých a přistupovat na kompromisy. Prací se potom společné myšlenky zhmotňují.

Dokumentární filmy nám dávají jedinečnou příležitost ocitnout se znenadání v různorodých prostředích a situacích. Přinášejí nám svědectví o životech lidí, o jejichž realitě mnohdy nic nevíme, a to ať už žijí na protější polokouli nebo v našem městě a jen nejsou součástí naší „bubliny“.

Letos například zavítáme do malebného kyrgyzského venkova, kde muži nadále ilegálně unášejí nevěsty stejně jako před sto lety. Režisér Miroslav Janek nás zase zavede do společnosti autistů, kteří nám sami vysvětlí svůj pohled na svět.

Co znamená spolupráce v kontextu války? Hluboce osobní dánský dokument Ve válečné show nám bude vyprávět dramatické osudy skupiny přátel mladé rozhlasové moderátorky, kteří se účastní bouřlivého válečného dění v Sýrii.

Při filmu Děti online třeba lépe porozumíme dnešní mladé generaci, která vyrůstá, baví se i trpí v kyberprostoru. Jak k dnešním dětem přistupovat, jak s nimi komunikovat? Zajímá Vás toto velmi aktuální téma? Po filmu budete moci debatovat přímo s autorkou filmu Kateřinou Hager.

Doufám, že si z programu vyberete alespoň jeden dokument a přijdete s námi sdílet jeho promítání do Klubu Na Rampě. Aneb spolu večer po práci vzdáme hold spolupráci .

Za jablonecký tým Vlaďka Drábková.