Filmy, které mění svět

Jeden svět i v letošním roce sleduje jeden ze současných celosvětových trendů v dokumentárním filmu, a to jsou filmy, které mají reálný společenský dopad (tzv. social impact). Tvůrci takových filmů si kladou za cíl něco změnit, chtějí ovlivnit postoje a chování lidí, a často se jim podaří dosáhnout takových úspěchů, jako je celospolečenská změna na úrovni legislativy. Jednoduše řečeno, tito tvůrci snaží o positivní změnu ve společnosti, a to prostřednictvím všelijakých petic a kampaní navázaných na filmy, na kterých spolupracují s neziskovými organizacemi, občanskými iniciativami či aktivisty.

Zaměřením na takové filmy zároveň festival vychází vstříc divákům a divačkám, kteří po shlédnutí silného filmu cítí touhu se nějak zapojit, a ne nečině přihlížet porušování lidských práv, ničení životního prostředí či třeba nerespektování potřeb handicapovaných. V letošním programu je těchto filmů 19 a v katalogu je najdete označené slovem IMPACT. Každý z nich ukazuje snadnou cestu, jak je možné udělat něco smysluplného. U některých se můžete zapojit do kampaně, kterou připravili tvůrci filmu, u jiných vás nasměrujeme na organizaci působící v ČR, která pomáhá lidem v podobné situaci, v jaké jsou hrdinové a hrdinky filmu. V návaznosti na některé filmy můžete navíc zažít něco neobyčejného na doprovodné akci, která ještě umocní váš filmový zážitek a třeba vás inspiruje ke změně ve vlastním životě.

Nezapomeňte, že závěrečnými titulky v kině to nekončí, otevírá se celá řada příležitostí! Podepisujte petice, staňte se dobrovolníky a dobrovolnicemi, asistujte handicapovaným a seniorům, přispějte na humanitární pomoc, zapojte se do organizace charitativní sbírky, sdílejte a šiřte informace mezi své přátelé, poraďte svým blízkým, kde vyhledat pomoc. Jak je možné se do kampaní zapojit najdete v programu.

 

Azyl v nedohlednu

Blanche nebude sedět v koutě

Divadlo života

Divošky měsíčního cyklu

Foceno ve tmě

Irská královna

Jackson

Kdo mě teď bude mít rád?

Můj přítel Janiv

My jsme počátek lidstva

Ohrožená semínka

Perla Afriky

Plastová Čína

Skutečná cena lodní dopravy

Slyšet očima

Ve válečné show

Vláda zbraní

Zemřít pro design

Zkrocení zlých otců