Příručka Explore Impact

Jeden svět se svým dopadem zabývá už několik let a hledá cesty, jak své publikum motivovat k aktivnímu chování. Výsledkem zkoumání Jednoho světa i spřátelených festivalů je příručka Explore Impact, která ukazuje možnosti, jak mohou festivalové týmy k impactu přistoupit.